Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 9/3-1994

Tilstede: Alle

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:

Kasse: 2539,- Bank: 1392,- Giro: 1950,-.

3. Indkommet post:

Brev fra DMJU om udstillingen på Østerport og fra Scandivian Railways Society.

4. Biblioteket:

Nye bøger: Danske jernbaner gennem tiderne.

Motormateriel 4

Og en masse nyhedskataloger.

5. Anlægget:

El-arbejdet prioriteres op og undergrundslinier skal limes.

6. Lokalet:

Intet nyt.

7. Udstillingen på Østerbro:

Huskeliste fremstillet og ophængt på opslagstavle.

8. Eventuelt:

Besøg mandag 14/3 (ca. 10 mand)

9. Vagtturnus:

Mar. Aage,      Apr. John,      Maj Dan,      Juni Søren.

10. Næste møde:

Tirsdag den 26/4.