1995

Dette år var et af de mere stille af slagsen. Der var ingen udlandstur, men til gengæld en Danmarkstur til Fredericia og Ribe.

Flere medlemmer af klubben kombinerede DMJU udstillingen i Fredericia med en tur i sommerhus på Fanø, og efterfølgende besøg hos vores medlemmer i Ribe.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 18. Januar

Siden Sidst 1

Klubben havde en temaaften om signaler, og medlemmerne fik i den forbindelse kendskab til, hvordan de danske signaler er skruet sammen, og hvilke epoker de forskellige typer tilhører.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 22. Marts

Siden Sidst 2

Referat fra Bestyrelsesmøde den 31. Maj

Sommerfesten blev holdt i formand Dan Rasmussens nye udestue, og det er også en rolig fest.

Referat fra Bestyrelsesmøde den 23. August

Referat fra Bestyrelsesmøde den 20. September

Beretning fra vores tur til Fanø, efteråret 1995.

Derudover var der ”åbent hus” 11. november i klublokalet.

Referat fra Den ordinære generalforsamling den 23 Oktober

Referat fra Bestyrelsesmøde den 9. November

Havnen i Skælskør var ved at være færdig Den gamle havnekran fra Sparresholmanlægget havde fået nyt liv i Skælskør

Hvordan 1995 er blevet et så roligt år, kan man senere spørge sig selv om. Der var ikke så meget gang i produktionen af dansk modelbane, hverken rullende materiel eller tilbehør, som der kom få år efter. Dette kombineret med et væld af nye kommunikationsmidler, som Internet og e-mail, der slog an i 1995, kan måske skyldes, at året ikke var klubbens mest aktive.