Bestyrelsesmøde Onsdag den 13/11-1996

Tilstede:                 Dan, Olav, Frits, Renè, Alex og Søren.

Fraværende:           Rasmus.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

   Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:          

    Kasse: 1061,- Giro: 14145,-

    Se i øvrigt regnskab fra generalforsamlingen.

3. Indkommet post:

    Ingen post.

4. Biblioteket:

    2 nye videofilm.

5. Anlægget:

    Næstved syd, godt i gang. (gelænder i ætset messing til Rampen bestilt).

    Vordingborg (Rasmus kommer med et oplæg).

    Sporskifte på nedkørsel til vendesløjfe (Renè).

    Motorer til diverse damplok. er bestilt.

    Bomanlæg til Høng (Weinert) er bestilt.

6. Lokalet:

    Kasse til materiel til køreplan laves (Søren).

    Stor kalender købes (Olav) og ophænges i opholdsrummet.

    Whiteboardtavle til opholdsrum købes (Olav).

7. Aktiviteter dec. 96, jan. og feb. 97:

    19 / 12 Køreaften og juleafslutning.

    17 / 1 Julefrokost.

    27 / 1 Byggemøde.

    30 / 1 og 24 / 2 køreaften.

8.  Bestyrelsens sammensætning:

    Uændret.

9.  Eventuelt:

     Ingen emner.

10. Vagtturnus:

    Dec. Dan,    Jan. Frits,    Feb. Renè.

11. Næste møde:

    Onsdag den 19/2-1997.