Bestyrelsesmøde Onsdag den 21/8-1996

Tilstede:                 Dan, Olav, Frits og Søren.

Fraværende:          Renè, Alex og Rasmus.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

   Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:          

    Kasse: 1437,- Giro: 1937,-

    Se i øvrigt regnskab på opslagstavlen.

3. Indkommet post:

    Positivt svar fra Lokomotivet vedr. vores ansøgning om tilskud til køb af diverse "UK" lokomotivsamlesæt..

4. Biblioteket:

    Opsummering af diverse kataloger.

5. Anlægget:

    Gennemgang af skjulte strækninger.

    Opsætning af kanter til undergrunde.

    Vendesløjfe færdiggøres.

    Opprioritering af Køreaftener, køreaftener i sep. og okt. flyttes til henholdsvis 23/9 og 21/10.

6. Lokalet:

    Ny tidsskrifthylde.

    General oprydning mandag den 2/9

    Skifteramme til vores "Triangelplakat" købes (Olav).

    Vitrine under vindue: Lys genetableres og den fyldes med materiel.

    Aktivetsliste laves og ophænges på opslagstavle.

7. Aktiviteter resten af året:

    Temaaften om patinering, mandag den 16 / 9.

    Filmaften / foredrag.

    Generalforsamling mandag den 28 / 10.

    Udflugt (måske Stationsbyen) sidst i november.

8.  Eventuelt:

     Auktion efter generalforsamling.

9. Vagtturnus:

    Sep. Renè.    Okt. Dan,    Nov. Frits,    Dec. Søren.

10. Næste møde:

    Onsdag den 16/10-1996.