Bestyrelsesmøde Onsdag den 24/4-1996

Tilstede:                 Dan, Renè, Olav, Aleks og Søren.

Fraværende:          Frits og Rasmus.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

   Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:          

    Kasse: 2292,- Giro: 4013,-

    P.G.A. af et par større indkøb i den nærmeste fremtid bl.a. "dødsbo" og sporskiftemotorer vil der indtil 

    sommerferien værre lidt lavvande i kassen.

3. Indkommet post:

    Ingen post.

4. Biblioteket:

    Bedre orden i tidsskrifter. (Søren).

    Fortrykte labels til bøger og tidsskrifter. (Olav).

5. Anlægget:

    Høng repareret og virker.

    Sporlægning på Helsingør og Næstved stilles i bero til efter sommerferien.

    Lyntog færdiggøres.

    Kanter til undergrunden.

6. Lokalet:

    Intet nyt.

7. Det videre førløb vedr. dødsboet:

    Det klubben selv kan bruge sorteres fra og prissættes, resten forsøges solgt. (Nogle ønsker så kom med et bud).

8. Aktiviteter i 3. kvartal 1996:

    Udflugt til hedeland ??.

9.  Eventuelt:

     Sommerferie 28/6-96 til 4/8-96 begge dage inkl.

10. Vagtturnus:

    Maj Dan   Jun. Frits.    Aug. Olav,    Sep. Renè.

11. Næste møde:

    Onsdag den 21/8-1996.