Bestyrelsesmøde Onsdag den 7/2-1996

Tilstede:                 Dan, Renè, Olav og Søren.

Fraværende:          Frits, Rasmus og Aleks.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

   Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:          

    Kasse: 845,- Giro: 8011,-

    Vores bankkonto er blevet lukket.

    Olav laver periodevis regnskab til opslagstavlen.

3. Indkommet post:

    Julekort fra Skanderborg MJK og Gudenåen MJK.

4. Biblioteket:

    Modelrailroader er kommet og Continential railroader kommer fra martsnr.

5. Anlægget:

    Arbejdet på Helsingør er i fuld gang, (er der nogle der har lyst til at hjælpe er de meget velkomne).

    Vi prøver at skaffe bruneringsvæske til skinnerne (nogle forslag).

    Indkøb af sporskiftemotorer, samt træer.

6. Lokalet:

    Intet nyt.

7. Aktiviteter i første halvår 1996:

    Film / lysbilledaften den 23 / 3 Peter viser lysbilleder om BHJ.

    Tema / byggelørdag den 13 / 4.

    Udflugt til Svindinge den ??.

    Sommerfest den 15 / 6 hos Olav.

8. Eventuelt:

    Bedre tlf.besked når der er aflysninger af arrangementer, evt. telefonkæde.

9. Vagtturnus:

    Mar. Rene   Apr. Søren   Maj Dan   Jun. Frits.

10. Næste møde:

    Onsdag den 24/4-1996.