Siden Sidst 4 / 96

Først vil jeg gerne på bestyrelsens vegne, sige tak for genvalget, ved generalforsamlingen i oktober.

At bestyrelsen blev genvalgt, uden ændringer, tager jeg som et godt tegn, et tegn på tilfredshed med den stabilitet, som hersker i Næstved Modeljernbaneklub. Vi vil i bestyrelsen også fremover, bestræbe os på at vedligeholde stabiliteten og ”ånden” i klubben. Vi har set alle bedst, når der er ”langt til væggen og højt til loftet”.

NMJK kom også godt regnskabsmæssigt, godt ud af 1996. i april så det sort ud, bl.a. på grund af vores køb af ”dødsboet”. Dette har senere vist sig at have været en udmærket ide. Vi har i dag en kassebeholdning som langt overstiger vores forventninger. Dette skyldtes ikke mindst, den gode økonomistyring som vores fortrinlige kasserer, udøver.

Efter generalforsamlingen, var der så den begivenhedsrige, auktion over gamle ting og sager, fra klubbens gemmer. Søren udfoldede på bedste vis sine evner som auktionarius. Dette betød at omsætningen var ca. 2000,- kr. som jo gik ubeskåret til klubkassen. På generalforsamlingen, blev der snakket om vores køreaftener. Der var en del utilfredshed med aktivitetsniveauet på disse dage. Det mundede ud i at bestyrelsen ændrer vore køreaftener, til skiftevis at være mandag og torsdag. Dette vil blive fastlagt på den store kalender som er hængt op i klublokalet. Se godt efter!!!!! Derudover vil jeg gerne bede alle om at medvirke ved klargøringen til køreaften, rensning af skiller materiel m.v. Vi vil IKKE have bemærkninger, til og om. De medlemmer, som er mest interesseret i at køre. Det er leg det hele!!

Vi har netop været på besøg i ”Stationsbyen” i Hvidovre. Det var en fin tur, som gav en masse impulser og nogen, måske om digitaldrift. Det er første gang jeg har set digitaldrift, fungere på en brugbar måde. Derudover bygger de på et anlæg med mange detaljer, som lover godt for fremtiden. En spændende tur.

Husk vores afslutningsaften, den 19. december hvor vi vil køre, lidt for sjov og afslutte med gløgg m.m.

Julefrokosten er fastlagt til den 17. januar. Også i år vil Robert køre sit ”juletog”, og være vært for diverse arrangementer, håber jeg. Husk at notere denne aften i kalenderen.

I øvrigt henvises til ”aktivitetskalenderen” andet steds i bladet.

Til slut vil jeg gerne ønske jer og jeres familier, en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Dan