Bestyrelsesmøde Onsdag den 19/2-1997

Tilstede:                 Dan, Olav, Frits, Renè og Søren.

Fraværende:          Alex og Rasmus.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:          

Kasse: 1704,- Giro: 10345,-

3. Indkommet post:

Diverse julekort.

4. Biblioteket:

Der er kommet en del nye bøger her ved årsskiftet.

5. Anlægget:

Tegninger til diverse bygninger på Næstved, Dan bestiller hos DSB.

Magneter til lyntogskoblinger ilægges spor 1 - 6. 

Indkøb af, og opsætning af inst.kabel for at forhindre strømtab.

Nyt kørestrømssystem til strækningen Høng / Vordingborg.

Indkøb af træer.

Hele Næstved monteres med "Tortoise" Sporskiftedrev.

6. Lokalet:

General oprydning snarrest

7. Aktiviteter frem til sommerferien:

Temaaften den 13 / 3.

Filmaften.

Udflugt til Slagelse 0-klub.

Sommerfest den 14 / 6 hos Dan.

Sommerferie fra den 27 / 6 til den 3 / 8.

8.  Eventuelt:

ingen emner.

9. Vagtturnus:

Marts: Søren,    April: Olav.    Maj: Frits.    Juni: Dan.

10. Næste møde:

Onsdag den 7 / 5-1997.