Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 26 / 11 - 1997

Tilstede: Dan, Frits, Søren, Bjarne og Aleks.

Fraværende: Olav, Rasmus.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og referat fra generalforsamling:     

Begge referater godkendes.

2. Klubbens økonomi:     

Beholdning: ??

3. Indkommet post:     

Ingen post.

4. Biblioteket:     

Opsigelse af abonnement på Banebøger, Fremover køber vi de bøger vi har lyst til.

5. Anlægget:     

Indkøb af de sidste sporskifter til Næstved.

Planlægning af ”Maglemøllehjørnet”.

Sportavle til Næstved.

Planlægning af elarbejde på Næstved.

Udlægning af fejlbøger.

6. Lokalet:     

Indkøb af støvsuger.

Rengøring af opholdsrum.

7. Bestyrelsens sammensætning:     

Formand: Dan.

Kasserer: Olav.

Sekretær: Søren.

Medlem: Frits og Bjarne.

Suppleant: Rasmus.

8. Eventuelt:     

Indkøb til juleafslutning: Dan.

9. Vagt turnus:     

December: Frits,      Januar: Bjarne,       Februar: Søren,      Marts: Dan.

10. Næste møde:     

Onsdag den 18 / 2 - 1998.