Bestyrelsesmøde Tirsdag den 6 / 5 - 1997

Tilstede:                 Dan, Olav, Frits, Renè, Søren og Aleks.

Fraværende:          Rasmus.

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:          

Kasse: 919,- Giro: 6631,-

3. Indkommet post:

Ingen post.

4. Biblioteket:

I.A.B.

5. Anlægget:

Aftagelig sektion over nedkørsel til undergrund laves. 

De landskabsplader der mangler på Næstved laves og landskab og vejforløb tegnes op.

6. Lokalet:

Oprydning (en lørdag efter sommerferien).

7. Sommerfest:

Sommerfest den 14 / 6 flyttes fra Dan til Robert.

8.  Eventuelt:

Uddeling af gaver ved særlige lejligheder, sættes til 300,-

Indkøb af pengekasse til indbetalt kontingent.

9. Vagtturnus:

Juni: Dan.    August: René.    September: Søren.

10. Næste møde:

Tirsdag den 19 / 8 - 1997.