Referat fra klubbens ordinære generalforsamling 

Mandag den 27 Oktober 1997:

Følgende Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent:

Da Aleks havde klaret det fint de sidste par år blev han valgt igen. Efter at have konstateret at generalforsamlingen var lovlig indkaldt gik han videre med punkt 2.

 

2. Formandens beretning:

Formanden startede med at fortælle at det stadig er meget fint med medlemstallet og at vi jo nok er en af de største klubber i landet.

Dan fortalte herefter om anlægget hvor der er fuld fart på landskabssiden (Maglemølle, Næstved syd, Strækning langs væggen), og det lover godt for fremtiden. Det rullende materiel som fik den helt store omgang i 96 har i år ligget lidt mere stille (der sker dog lidt i det skjulte, (drev til div. dampmask. og Frichs firkantede)). Af andre aktiviteter blev nævnt, filmaftener bl.a. med Søren Winther, Besøg hos Heljan, temaaftener om anlægget ved Renè og om vores airbrush (tak til Madsen & Co.) og ikke mindst vores julefrokost (tak til Hans Jørgen for god mad) og vores sommerfest (tak til Robert og Lis for at lægge hus og tålmodighed til).

Biblioteket har været en af de dyre poster i år bl.a. pga. DSB-jubilæet, men ellers køres det godt Dan indskærpede at huskes at udfylde ”udlånskort”, og nu da pegefingeren var løftet fik kaffekassen også lige et ord med. Det blev også nævnt at der var blevet gjort hovedrent i lokalet og det gjorde ikke noget at det blev vedligeholdt.

Dan sluttede med at takke Olav for den gode måde at føre regnskab på, LOKOMOTIVET for den store støtte, Klubben for den gode tone. Og til slut med at huske på udstillingen i Nørrebrohallen.

Formandens beretning blev godkendt.

 

3. Kassererens beretning:

Olav gennemgik det omdelte regnskab på sin sædvanlige og overskuelige måde, og fortalte at vi lige skulle holde en pause med de store indkøb, for der var lidt lavvande i kasse pga. mange bogkøb og indkøb ag mange landskabsmaterialer.

Kassererens beretning blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag: 

Ingen forslag.

 

5. Fastsættelse af kontingent: 

Ingen ændringer.

 

6. Valg af bestyrelse:

Formand: Dan ikke på valg

Kasserer: Olav genvalgt

Medlem: Søren genvalgt

Medlem Frits genvalgt

Medlem Renè ønskede ikke genvalg

Steffen Dresler og Bjarne Ålund forslået, Bjarne valgt

Bestyrelsen Konstituerer sig på første bestyrelsesmøde.

 

7. Valg af suppleant: 

Rasmus genvalgt.

 

8. Valg af revisor: 

John genvalgt.

 

9. Eventuelt:

Steffen: Indkøb af ny støvsuger da den gamle var afgået ved døden. Bestyrelsen kigger på det snarest.

Steffen: Oprettelse af ”fejlbog”. Har været drøftet i bestyrelsen og der vil blive hængt en fejlbog op på de enkelte stationer.

Renè Pga. af manglende tid søgte Renè afløsere til vedligeholdelse og rep. på det Bestående elanlæg. Thomas, Bjarne, Dan, Olav og jens meldte sig under fanerne.

Dan: Dan spurgte Igen om vi skulle fortsætte med at holde Continential Modeler. Det skal vi.

Dan: Dan syntes at vi bruger lidt for mange penge til bog indkøb og om vi kunne gøre noget ved det. Olav gjorde opmærksom på at vi har et abonnement på banebøger og at derfor kunne komme mange bøger når man mindst ventede det. resultatet bliver nok at vi opsiger abonnementet og bare køber de bøger vi har lyst til. Bestyrelsen kigger på det på første møde.

Robert: Hvornår afholdes julefrokosten. Det gør den den 23. Januar 1998, i klublokalet.

Søren: Syntes at vores Køreplansaftener igen er ved at dø lidt ud. Dan foreslog at vi deler den over to aftener, og det var der bred enighed om.

Da der ikke var flere punkter, og de anarkistiske tilstande var ved at tage overhånd, afsluttede dirigenten generalforsamlingen, og takkede for god orden.