Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 17/8-1999.

Tilstede: Alle

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:

Kassebeholdning: ca. 5.780,-.

3. Indkommet post:

Ingen post.

4. Biblioteket:

Intet nyt.

5. Anlægget:

Prioritet: Høng helt færdigt.

Tappernøje / Præstø / Mern.

Vordingborg / undergrund (bare gennemkørsel).

Skælskør helt færdigt.

Prioritetslisten er lavet på baggrund af snarlig kørsel.

6. Lokalet:

Nye lamper til opholdsrum indkøbes og ophænges (Bjarne)

Lys opholdsrum / anlæg Skilles.

Ovenlys på anlægget påbegyndes.

7. Aktiviteter i efteråret:

Generalforsamling Mandag den 25. Oktober. (Søren laver indkaldelse)

Udflugt Esbjerg og Ribe

Filmaften Torsdag den 7. Oktober. (Video fra div. Udflugter).

8. Eventuelt:

Vurdering af vores samling af gammelt bliktog (Bjarne).

9. Vagtturnus:

Okt. Bjarne,     Nov. Frits,     Dec. Søren

10. Næste møde:

Mandag den 27 / 9. Ekstra møde om generalforsamling.

Tirsdag den 2 / 11.