Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 25/5-1999.

Tilstede: Alle

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde,

Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:

Kassebeholdning: ca. 3.900,-.

3. Indkommet post:

Særtoget sendes til div. andre klubber samt biblioteker i Næstved og omegn.

4. Biblioteket:

Indkøb af Motormateriel 5 og Industribaner.

Ny mappe samleblade.

Det engelske blad Continental Railroading udløber til Årsskiftet.

5. Anlægget:

Prioritet: Sporskifter Høng (Bjarne / Søren)

Præstø (Olav / Frits)

Div. Strækninger (Dan)

Jens er supervisor på det hele.

6. Lokalet:

Lamper i opholdsrum hænges mere hensigtsmæssigt (Bjarne).

Jalousiskab Bag dør sælges for højeste bud.

7. Eventuelt:

Sommerfest på Skinner.

Aktiviteter i efteråret: Filmaften (nogle Ønsker)

Udflugt evt. Kalundborg (andre ønsker)

Oprydningslørdag.

8. Vagtturnus:

Aug. Dan.

Sep. Jens.

Okt. Bjarne.

9. Næste møde:

Tirsdag den 17 / 8.