Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 2/11-1999.

Tilstede: Alle

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:

Kassebeholdning: ca. 8.600,-.

Olav sender brev ud til alle medlemmer vedr. de nye kontingenter

3. Indkommet post:

Invitation til MJK Ho Albertslunds 50 års jubilæum (klubben har

takket pænt nej pga. Jyllandstur) Vi sender en hilsen.

4. Biblioteket:

Intet nyt.

5. Anlægget:

Elarbejde fortsætter som hidtil.

Indkøb af ny rensevogn.

Indkøb af Bomanlæg til Høng.

6. Lokalet:

Oprydning og rengøringsdag bliver på en klubaften.

Arkivskab skrottes

7. Eventuelt:

Juleferie fra 17 / 12 – 1999 til 2 /1 – 2000.

Juleafslutning Tors 16 / 12 (Dan køber ind).

Julefrokost Fre 21 / 1 (Olav mad og indkøb / Søren det praktiske).

Ny filmaften 13 / 1

8. Vagtturnus:

Dec. Søren,     Jan. Dan,     Feb. Frits,     Mar. Jens

9. Næste møde:

Tirsdag den 8 / 2 – 2000.