Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 7/1-1999.

Tilstede: Alle, minus Frits

Dagsorden:

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde, samt referat fra generalforsamlingen:

        Begge referater godkendes.

2.     Klubbens økonomi:

        Kassebeholdning: ca. 5.700,-.

3.     Indkommet post:

        Diverse julekort fra andre klubber.

        Klubben har sendt 10 julekort, til bl.a. de svenske klubber vi har besøgt.

        Diverse oplysninger om klubben sendt til "Alt Om Hobby" til deres årshæfte.

        Fremstilling af brevpapir med klubbens logo.

4.     Biblioteket:

        Diverse publikationer fra dødsbo er kommet på hylderne.

5.     Anlægget:

        Status på elanlæg: Jens har lavet status d.d. se opslagstavlen.

        Diverse blindspor i undergrunden optages.

        Indkøb af digitalanlæg udsættes til sporskifter mm. virker på Næstved og Høng.

6.     Lokalet:

        Det nye telefonanlæg er nu opsat og virker.

        Kasser / hylder til telefoner laves.

        Bordplade til bord i værksted indkøbes.

        Lys og elinstallation vedr. værksted (Bjarne).

        Forberedelse til nyt lys over anlæg (Dan).

7.    Aktiviteter i første halvår:

        Martin holder foredrag om ferie i USA og Canada, mandag den 1 Februar.

        Tur til Skanderborg MJK, lørdag den 17 April.

        Sommerfest, lørdag den 12 Juni.

8.     Eventuelt:

        Mad til julefest fra Hans Jørgen. (Olav bestiller).

        Udkast til ny revision af klubbens vedtægter (Bjarne).

        Udkast til nye kontingenter (Søren).

9. Vagtturnus:

        Jan. Bulder,     Feb. Jens,     Mar. Dan,     Apr. Bjarne.

10. Næste møde:

        Tirsdag den 16 / 3.