Siden sidst 3/99

 

Så er den ferie billigt til salg. Jeg håber I alle har haft en god ferie, fyldt med godt vejr og gode oplevelser.

Her i september, plejer vi traditionen tro, at få en masse opgaver fra hånden. Der er tradition for at vi alle tager fat og får løst en masse af de opgaver som altid ligger og venter, på et par raske hænder.

Det er også tilfældet i år. I øjeblikket arbejder Jens på de sidste forbindelser på Høng og Bjarne, Ib og undertegnede er i gang med at montere sporskiftedrev på Skælskør. Det er vores håb at vi i meget nær fremtid, helst i løbet af oktober, kan komme til at køre på strækningen Høng, Tappernøje, Præstø, Mern og Vordingborg. Dette kan evt. udvides med vendesløjfen under Næstved. Kort efter skulle det kunne lade sig gøre at køre også til Skælskør (håber vi). Det giver en mulighed for at se sine modeller køre.

Denne mulighed har vi desværre ikke haft i det sidste år. Det er derfor bestyrelsen meget magtpåliggende at fremme projekter som kan føre til noget kørsel. Har du lyst og muligheder for at hjælpe, så sig til.

Søren og Bjarne er godt igang med ”hjørnet” i nordenden af Næstved. Det bliver utroligt flot med masser af skov, sygehus og industri, omkring udkørslen.

Mogens og Ib er i gang med at sætte afdækninger over anlægget. Dette projekt skal føre til mulighed for lysdæmpning på anlægget, en mulighed som vi tror, vil give vores i forvejen flotte anlæg, det sidste prik over I’et. Derefter skal alle lysstofrør, vendes, således at de sidder i gangarealerne og kun bruges når der bygges. Også her er der brug for hænder!

I opholdslokalet bliver der meget snart, såfremt det ikke allerede er sket, opsat nyt lys. Vi er jo en del medlemmer som uforvarent er kommet op i årene og derfor har brug for mere lys, når der skal læses og studeres i biblioteket. Derudover skulle det være muligt at se den man taler med, når vi sidder ved bordene.

I slutningen af oktober, finder den årlige generalforsamling sted. I år skal i alle bemærke at der, af bestyrelsen, er udarbejdet og fremsat forslag om nye vedtægter for NMJK. Jeg vil opfordre alle til at læse forslaget, som var vedlagt sidste nummer af dette uforlignelige blad. Det skal bemærkes at der stadig er mulighed for fremkomme med ændringsforslag. I forslaget er der en del ændringer i forhold til vores nuværende vedtægter. Her vil jeg nævne medlemskategorierne som udvides til i alt tre (aktive, passive, støttemedlemmer). Der er ændringer i valgbarheden (hvem er på valg, hvilke år).

Dette sidste er et forslag, som blev fremsat på sidste GF af Hans Nygaard, og som blev henvist til disse nye vedtægter. ALTSÅ læs forslaget inden GF, så sparer vi en del tid. Derudover fremkommer bestyrelsen med et forslag til fremtidige kontingenter. Dette forslag er ikke endeligt udformet, så har du en mening, eller et forslag så fremsend det til GF. Generalforsamlingen påregner jeg, ikke vil vare lige så lang tid ( formandens beretning) som sidste år.

Til slut vil jeg gerne gøre opmærksom på den manglende oprydning i opholdslokalet. Der står hengemte kopper, kageknive, kagebøtter og kagepapir, på bordene. Derudover ligger der fortsat en hel del lekture, som ikke lægges på plads efter brugen. Dette sidste er ikke rimeligt, nu da Peter og Buller, har fået god skik på biblioteket. Med hensyn til alt det andet affald, så hæng i det mindste din kop på plads og ryd bordet efter dig. Dette var en skideballe.

Ud over dette lidt sure opstød, vil jeg gerne fremhæve den gode tone og de gode forhold der hersker mellem medlemmerne i klubben. Jeg glæder mig meget til mine aftener i klubben. Må vi blive ved med den gode tone og hjælpsomhed.

Til slut vil jeg gøre opmærksom på filmaften, en lørdag til vennerne i Esbjerg Modeljernbaneklub og til Ribe Modeljernbanehistoriske Selskab. Se annonce andet steds i bladet!

Der bliver rigeligt at se til i efteråret – Velkommen til en ny sæson.

Dan