Siden Sidst 4/99

 

Nu er det så atter engang blevet jul, hvilket jo regelmæssigt sker ved denne tid hvert år.

I år er det i NMJK imidlertid ikke som det plejer på denne årstid! Denne gang kan vi se tilbage på et meget aktivt år. Ganske vist har vi ikke kunnet køre på anlægget i over et år; men det lysner over agres felt!

I det forløbne år har vi arbejdet hårdt på at renovere hele vores strømforsyning. Såvel vores 220 volt som vores svagstrøm, er blevet ændret på radikal vis. Alle kabler er udskiftet, og der er ryddet kraftigt op i ”spaghettien” under bordene. Der er udviklet printkort til sporskiftestyring og alle kabler under stationerne Høng og Skælskør er udskiftet. Kablerne på strækningerne mellem Høng og Skælskør, samt Høng og Tappernøje/Præstø er også udskiftet. Der er kommet nye sportavler og alle sporskiftedrev er ændret eller udskiftet, således at de virker langt ud i fremtiden.

I meget nær fremtid skulle det dermed være muligt at køre på privatbanen fra Høng til Præstø og Mern. Umiddelbart derefter kommer Skælskør.

Vordingborg er netop pillet fra hinanden, og vi arbejder nu med udskiftning af kabler og renovering af drevene. Som I kan se bliver der virkeligt arbejdet hårdt på det elektriske system. Derudover arbejdes der på landskabet ved Næstved og der opsættes afskærmning til vores nye belysning, alt sammen med en utrolig stor opbakning.

Vi vil i nær fremtid stå med et anlæg som er år 2000 sikret og som samtidig er forberedt for digitaldrift. Digitaldriften bliver dog først indført, når den nuværende ombygning er afprøvet og i orden.

I oktober havde vi den årlige generalforsamling. Ved den lejlighed fik vi nye vedtægter, som betyder en hel del i fremtiden. Medlemskategorierne har I fået brev om, og skulle du ikke have svaret, bedes du kontakte kassereren, således at du ikke opkræves for andet medlemskab end det du ønsker.

De nye vedtægter betyder en væsentlig modernisering af regelsættet for klubbens virke og det er bestyrelsens håb at medlemmerne løbende, vil fremkomme med forslag til ændringer. Det vil betyde at vi ikke endnu engang skal have helt nye vedtægter; men at eventuelle ændringer og forslag til moderniseringer, bliver til i en løbende proces.

I året som kommer vil der blive arrangeret flere udflugter hvor jeg bla. kan nævne eventuel deltagelse i Esbjerg Modelbaneklubs årsfest den 5. feb. Senere på året er der planeret en 3 dages tur til Sverige, hvor vi forsøger at få kontakt til Kalmar Modelbaneklub – Kristianstad Modelbaneklub – Malmø Modelbaneklub. I forbindelse med rsfesten i Esbjerg er der modelbyggekonkurrence og fællesspisning. Derudover bliver der tid til at besøge vore venner i Ribe.

Når vi kan køre en køreplan, er der ønske om at arrangere en lørdag hvor vi kører en lang køreplan og får noget god mad.

Som det kan ses, er der masser af aktiviteter og ting at tage fat på. Det er mit håb at endnu flere i årene fremover vil deltage i arbejdet med at få anlægget til at fungere og fremtræde som det flotteste anlæg i landet.

Næstved Modeljernbaneklub er altså år 2000 parat og vi ser med sindsro på fremtiden.

Jeg vil hermed ønske jer, sammen med jeres familier, en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

 

Dan