Siden Sidste 1/99

Nu går det atter mod lysere tider. I følge almanakken skulle der i nær fremtid blive forår, og dermed komme andre ting, som måske er vigtigere end modelbaner, selvom det er svært at forstå! Vi har stadig fuld damp på i klubben, og det skulle gerne, selvom solen begynder at skinne, vare ved, således at vi kan køre nogle køreplaner m.v. i løbet af året.

Vi fik atter afholdt vores traditionsrige julefrokost, som er fyldt med god mad og masser af sjove indslag. Robert sørger jo for sin store del. Lille Martin holdt foredrag om sin og sine forældres tur til USA og specielt hans togtur langs den Amerikanske vestkyst. Det var spændende at se billederne fra en noget anderledes jernbaneverden og det var flot at kunne fremlægge - i så ung en alder - tak for oplevelsen.

Vi bygger stadig om i lokalet. Senest har vi færdiggjort vores værksted med arbejdsbord, skabe og lys. Jens og Olav har nu lavet strømforsyning og nye stikkontakter. Det ser godt ud, og vi skulle nu have et velfungerende værksted. Vi har arvet en del stålskabe i en størrelse som netop kan være under vores togbord. De vil blive bygget ind efterhånden, som tiden giver lov. Der skulle dermed blive plads til meget af vores materiel og andet som ligger opmagasineret rundt omkring i lokalet.

Vi så i Sverige, hvordan et anlæg kommer til at se anderledes ud, når man får installeret lysdæmpning. Det projekt er vi også i gang med og der vil i nær fremtid blive lavet en forsøgsstrækning fra Vordingborg, langs væggen til Næstved. Kontakter og potentiometre er ved at blive installeret på stolpen på torvet.

Vi har i bestyrelsen vedtaget at udsætte indkøb af digitaludstyr. Dette skyldes ikke så meget vores mangel på kontanter, som det faktum, at der i løbet af foråret vil komme en opdatering i Lenz systemet, og at vi gerne vil have den udført, inden vi installerer. Modsat skulle vi installere udstyret i en periode og så tage det ned og sende det til Tyskland i en periode på ca. 4 uger. Endvidere mangler vi stadig en del strømforsygningsarbejde og arbejde med sikringsanlæg. Med hensyn til det sidste har vi nu indkøbt 200 printkort til sporskiftemoduler, så har du lyst og mulighed for at lodde, så sig det til Olav - han vil gerne have hjælp.

Bestyrelsen fremlægger i løbet af sommeren en modelbyggekonkurrence, som skal afvikles i løbet af år 2000, således at alle som har lyst og lejlighed, kan bygge hele næste vinter. Vi håber at rigtig mange vil bakke op om dette fine initertiv.

Som nævnt i sidste nummer, arbejdes der med forslag til ændringer i vores kontingenter. Der er fremkommet et forslag om evt. at nedsætte det aktive kontingent til ca. 60 kr. forøge det passive til ca. 25 kr. og indføre et nyt medlemskab som hedder støttemedlem, til den pris vi kender for passive i dag. Der vil blive udarbejdet forslag til indhold af disse forskellige medlemskabstyper og det hele skal være på plads og uddelt til medlemmerne som forslag til næste generalforsamling. Dette er stadig forslag og der kan rettes og kommes med indvendinger. Lad os få en fordomsfri debat om tingene og gerne heri bladet, således at vi får rettet alle misforståelser, inden generalforsamlingen.   Kom ud af busken!!!

Bjarne har udarbejdet et forslag til modernisering af vedtægterne. Dette vil blive vedlagt et senere nummer af bladet og også her vil vi gerne have kommentarer og bemærkninger, samt ideer til yderligere forbedringer.

Den 17. april vil vi tage en tur til Skanderborg MJK. Klubben skulle efter sigende have et meget flot anlæg og de ved en masse om digitaldrift. Jeg håber på en stor tilslutning - se annonce.

Vi har, på dybt tragisk vis, mistet et medlem af klubben. Niels Nielsen er meldt savnet efter coasterforliset, i stormvejr, ved Esbjerg natten mellem den 4. og 5. februar. Niels fik hyre i november måned, en hyre han glædede sig til, efter i lang tid at have gået arbejdsløs. Niels vil blive husket for sit rolige gemyt, sin glødende interesse for skibsbygning og for sine håndrullede cigaretter. Niels vil blive savnet i klubben og vores tanker går til hans pårørende.

 

Dan