Formandens Beretning

Generalforsamling 2000

Endnu et godt og roligt år i NMJK. Året har været præget af arbejdsomhed, specielt omkring det elektriske og landskab.

Vedrørende det elektriske system er vi nået så langt at vi tror vi i nær fremtid er i stand til at gennemføre en køreplansaften.

Der er indkøbt digitaludstyr af mærket System One som er et amerikansk udstyr og som på væsentlige områder er længere fremme end f.eks. Lenz. Bla. er der en del udstyr som er standard i System One som skal købes som ekstraudstyr i Lenz. Derudover er der problemer med indførelsen af den 3. opgradering i Lenz - derfor har bestyrelsen valgt System One.

Jens er i gang med undergrunden og der trækkes kabler på Vordingborg. Snart kan der køres på denne del.

En tak til Jens, Karl Erik og Per for deres store arbejdsindsats, netop omkring det elektriske system.
 
Landskabet omkring Næstved og Maglemølle tager nu endelig form i Søren er startet på byen øst for stationen.
 
Vores nye vedtægter har nu fungeret i l år og dette er første gang vi skal gennemføre en generalforsamling efter disse. Tilsyneladende er der ingen utilfredshed med vedtægterne, da der ikke er afleveret nogen indsigelser eller ønsker om ændringer. Såfremt der opstår ønsker ser bestyrelsen dem gerne, så vi løbende kan revidere vedtægterne, i stedet for de totale forandringer.
 
NMJK er en klub med det meget stort aktivitetsniveau også internationalt. I sæsonen har der været gennemført:
- juleafslutning med gløgg og skiver
- julefrokost
- sommerfrokost efter udflugt til udstilling i Valbyhallen
- videoaften, efter indkøb af nyt fjernsyn

Derudover har der været besøg fra klubben:
- Oslo modelbaneudstilling
- Esbjerg årsfest
- Dortmund modelmesse
- Sverige med besøg i Kristianstad museum og modelbaneklub, Kalmar MJK og Malmø mjk.
 
Besøg fra:
- Fladså arkiv omkring temaet NPMB.

Kantinen har skiftet bestyrer: nemlig Ib som har påtaget sig det vanskelige hverv. Et lille suk. Det kniber med indtjeningen og alle må anstrenge sig for at betale det de henter i køleskab eller kageskab.

Byggekonkurrencen 2000:
Utroligt med så mange emner af så varieret karakter. Det er fantastisk hvad der er fremstillet til lejligheden og det lover godt for byggeriet i klubben fremover.
Næste konkurrence bliver gennemført i forbindelse med generalforsamlingen år 2002.

Aktiviteter 2001:
- Elsystem og digital
- gennemførelse af køreplanskørsel
- Viderebygning af Næstved og Vordingborg l
- Udflugt - emne efterlyses
- Video foredragsaften - emne efterlyses
- Sommerfest - hvor og hvordan
- eventuelt.
 
Et godt og fremgangsrigt år for NMJK. Der arbejdes på mange fronter med masser af gåpåmod. Lover godt for fremtiden.
 
 
Dan