Siden Sidst 4/00

 

Så er det ved at blive jul, hvor vi selvfølgelig får masser af gaver indeholdende diverse ting som har med modeljernbane, at gøre. Det er udelukkende de store dyre ting som vi ikke selv er istand til at finansiere via de beskedne lommepenge. I år er det farmands tur til de dyre gaver, godt nok ikke de bløde varer men godt og solidt paskram, gerne elektronisk styret. Se det er da en drøm som vil noget. Den er hylende urealistisk og gennemført ude af trit med virkeligheden.

Men drømmene har vi dog lov at have og der er trods alt endnu ingen som har taget dem fra os.

Vi har netop overstået en hurtig og problemfri generalforsamling, som atter afspejler de gode og rolige forhold der hersker i klubben. Det er en kilde til megen glæde når alle synes vi har det rart i vores lille fristed.

Bestyrelsen har besluttet at indkøbe digitaludstyr til kørsel på vores anlæg. Efter megen overvejelse er vi nået frem til et Amerikansk system som hedder System One. Det er i første omgang besluttet at indkøbe for ca. 19000,- norske kroner.

Vi har tidligere foreslået at indkøbe Lenz; men da vi ikke kunne få garanti for at den seneste opdatering var i orden, uden at skulle sende vores udstyr til Tyskland, umiddelbart efter at have fået det leveret, fandt vi det rigtigst at afsøge markedet. Det tog meget lang tid og mange overvejelser blev gjort, før vi besluttede os for System One.

System One er som sagt et Amerikansk system og det klinger i nogen ører fælt!! Vi er den første og eneste klub i Danmark som køber dette. Derudover er der en bruger her i landet og det er vores medlem Svein Backe som kører med systemet hjemme. Det giver selvfølgelig ikke det store erfaringsgrundlag; men da systemet er gennemprøvet og dokumenteret, ligesom det opfylder NMRA standard (amerikansk modeljernbane standard – som også bruges internationalt) turde vi godt binde an med det. Vi køber det igennem en forhandler i Norge som har solgt ca. 60 anlæg og som er meget fokuseret på service og hjælp – såfremt der skulle opstå behov.

Skulle du være bekymret omkring dine egne decodere, er der ingen problemer idet langt hovedparten af de decodere som sælges i Danmark, Lens, Digitrax, Uhlenbrock m.fl. er godkendt i henhold til NMRA standard.

I forbindelse med indkøbet har bestyrelsen besluttet at udpege en arbejdsgruppe som selv kører til Norge og får udstyret demonstreret i en klub i Horten. Gruppen består af undertegnede, Bjarne Aaholm, Per Hansen og Svein Backe. At vi ikke laver en stor udflugt, skyldes det sene tidspunkt på året og økonomien i en sådan tur. Skulle det vise sig at være attraktivt at se klubben og evt. andre klubber i Norge må der arrangeres en tur senere.

Vi har netop haft åbent hus, et arrangement med endog meget stor tilslutning. Det er altid rart at vise vores anlæg frem og når vi pga. et kæmpe arbejde gjort af Per og Jens, kunne køre næsten over det hele, var det jo fuldstændig ubeskriveligt at være tilstede. Vi regner med at mellem 50 – 60 gæster slog vejen forbi klubben.

Vi besluttede også på generalforsamlingen at bestyrelsen skulle lave et oplæg til indkøb af Tshirt eller Swetshirt med klubbens logo. Resultatet foreligger andet steds i dette blad og jeg beder jer slutte op om projektet. Netop dette ville være en god ide i forbindelse med arrangementer og give alle en god chance for at komme ud af ”skabet”.

Derudover bedes i holde øje med aktivitetskalenderen og specielt bemærke juleafslutning og julefrokost i januar.

Til slut vil jeg ønske jer alle og jeres familier en rigtig god jul og et godt nytår.

 

Dan