Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 16/8-2000

Tilstede: Alle, undtagen Jens

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde:

    Referat godkendes.

2. Klubbens økonomi:

    Beholdning ca. 10.916,-

3. Indkommet post:

    Brev fra Farum MJK der øndker udveksling af klubblad, det er OK.

4. Biblioteket:

    Intet Nyt.

5. Anlægget:

    Elstatus Intet nyt (pga. Jens fravær).

    Digital indkøb igen sat i bero pga. Manglende opdatering fra ”Lenz”

6. Lokalet:

    Svar fra kommunen vedr. Køkken, tilbud på installation af vand og afløb sat til 7000,- som vi pænt har afslået.

    Vinduesparti mellem opholdsrum og anlæg bliver forsøgsvis blændet af

7. Aktiviteter i efteråret:

    Sveriges tur 21. / 24. Sep.

    Generalforsamling mandag den 30 / 10

    Åbent hus: lørdag den 11 / 11 fra 13:00 til 17:00

    filmaften mandag den 4 / 12 Søren står for programmet.

8. Eventuelt:

    Indkaldelse til generalforsamling. Dagsorden efter de nye vedtægter + auktion + Resultatet af byggekonkurrence.

9. Vagtturnus:

    Aug. Frits.  Sep. Bjarne.  Okt. Søren

10. Næste møde:

     2. Okt. (kort møde vedr. Generalforsamling).

     7. Nov. Ordinært møde.