Referat fra ekstra bestyrelsesmøde Mandag den 2/10-2000

Tilstede: Alle, undtagen Jens

Dagsorden:

1. Indkaldelse til generalforsamling;

    Indkaldelse godkendes med et par små ændringer.    Søren sender ud

2. Byggekonkurrence:

    Diplom til Klubmesteren med billede

    Diplomer til alle deltager Søren laver.

    Ens præmier til alle kategorier.

3. Eventuelt:

    Digital anlæg bliver System One

    Dan laver indkøbsliste og

    Olav sørger for finansieringen.

    Julefrokost fredag den 19 / 1 – 2001