Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 7/11-2000

Tilstede: Alle,

Dagsorden:

1. Godkendelse af referater fra sidste møder:

    Begge referater godkendes.

2. Klubbens økonomi:

    Beholdning ca. 16.037,-

    Olav sender rykkere til dem der er langt bagud med kontingent.

3. Indkommet post:

    Brev fra ”Puffen” i Odense om besøg, vi har bedt vente til det nye år.

4. Biblioteket:

    Intet nyt

5. Anlægget:

    Elstatus: Undergrund er klar.

    Stort set kan der køres på det hele med nødtrafoer

    Digital: Tilbud fra importøren på ca. 18.000,- nkr.    Dan, Bjarne, Jens og Svein henter udstyret i Norge.  Olav sørger for økonomien.

6. Lokalet:

   ”Nyt” køkken opsættes der hvor der køkken ny

    Vinduerne blændes så snart vi pladerne til det.

7. Aktiviteter i Vinter:

    Juleafslutning den 18 / 12.

    Juleferie fra 19 / 12 - 2000 til 3 / 1 - 2001 begge dage inkl..

    Julefrokost Fredag den 19 / 1.

    Temaaften om digital den 22 / 2.

8. Eventuelt:

    Trøjer med klublogo. Søren undersøger markedet.

    Nyhedsbrev via e-mail, Søren laver et skriv i Særtoget

9. Vagtturnus:

    Nov. Dan.   Dec. Bjarne.   Jan. Frits.   Feb. Jens.

10. Næste møde:

     6 / 2 - 2001.