Siden sidst 1/00

 

Så nåede vi ind i år 2000. Jeg håber alle har haft en god jul og fået fejret nytåret på behørig vis.

Der arbejdes stadig hårdt på at få strøm på anlægget og jeg er overbevist om at det sker i nær fremtid. Vi trænger til at køre med vores materiel.

Bestyrelsen er indstillet på at indkøbe begyndelsen til vores digitale fremtid og opsætte et prøveanlæg på Helsingørbordet. Dette for at vi alle kan lære den nye teknik at kende, og for at det til en vis grad ”lugter af savsmuld”.

I klublokalet bliver der til stadighed lavet lidt om. Senest er sofaerne flyttet ind i hjørnet og Thomas har lavet et bord, således at hjørnet er blevet lukket. Nu mangler der blot noget lys, som i øvrigt er på vej.

Det store skab ved Næstved bordet er afgået ved døden og erstattet af vores kontorskab, som ved hjælp af diverse kasser, omdannes til materielskab. Det giver et bedre overblik over vores materiel og bedre plads ved Næstved. Vores computer er flyttet ind i opholdslokalet, hvor der indrettes en arbejdsplads for fremtidens arkiv. Vi vil forsøge at opbygge et arkiv over vores bøger og om muligt lave en database for alle vores bøger, fotos og tegninger. Dette skulle gerne udmunde i, at medlemmerne nu kan spørge på specielle ting og hurtigt få et overblik, over hvor de kan finde oplysninger over dette og hint. Aleks har sammen med Peter vist interesse for at komme i gang.

Den 11. marts er der udflugt til Ribe og Esbjerg. Først kører vi til Ribe, hvor vi ser hvad vennerne har frembragt, siden vi var der sidst. Derefter kører vi til Esbjerg Mjk, hvor der bliver lejlighed til at deltage i deres modelbyggekonkurrence, fællesspisning og hyggeligt samvær. Det ser ud som om, der også kommer besøg fra Ølgod Mjk. Nogle vil blive og overnatte i soveposer og andre vil formentlig køre hjem om natten. Vi fordeler i bilerne, så alle bliver tilgodeset. Se i øvrigt opslag.

Derudover forsøger Søren at arrangere en tur til Dortmund, hvor der er udstilling fra den 13.-16. april. Har du lyst til at deltage, så tag en snak med Søren.

Til slut vil jeg bede alle endnu engang om at holde modet oppe – vi kører på anlægget i nær fremtid.

 

Dan