Siden Sidst 3/00

Vi har netop været til udstilling i Valbyhallen. En udstilling Jeg må rose for både indholdet og den gode plads. NMJK deltog jo som bekendt ikke denne gang, hvilket bestemt ikke skyldes uvilje; men udelukkende tidspunktet på året. Vi havde lige haft ferie og en stor del af os havde ikke tid til at arbejde med det store arrangement vi plejer at medbringe. Det er bestyrelsens håb at DMJU lægger sig fast på et tidspunkt senere på året og gerne i forbindelse med efterårsferien. Det giver os den nødvendige tid og formentlig flere besøgende.

Det lykkedes som sagt at gennemføre en flot udstilling og der var da også et stort antal besøgende, hvilket måske skyldes det ikke alt for gode vejr. Noget godt kan altså findes i dårligt vejr.

Så havde vi vores traditionsrige sommerfrokost, som i år blev holdt hos undertegnede og som jeg vil betegne som en af de mest fugtige. Ikke så meget på grund af vejret; men mest de store mængder våde varer som blev indtaget. Jeg burde nok have taget et glas rødvin mindre!! En tak til de deltagende for det gode humør i medbragte.

Nu skal vi i gang med at bygge på anlægget. Der er masser af opgaver som venter og skulle du have lyst til at løse nogle af opgaverne, så sig til.

Jeg har jo talt vidt og bredt og længe om vores forestående digitalisering af anlægget og det kan godt blive trist når der så ikke sker noget. Vi besluttede på sidste bestyrelsesmøde at indkøbe noget af udstyret således at vi kunne afprøve og træne os i brugen af Lenz digital. 

Imidlertid er dette udstyr som vi har valgt, ikke kommet med en lovet opdatering og det vil betyde, at såfremt vi investerede nu, skulle vi efter alt sandsynlighed, sende det tilbage til fabrikanten for at få det opdateret og dermed undvære det igen. Vi arbejder i bestyrelsen stadig på projektet og det er vores håb, at vi i nær fremtid kan præsentere jer medlemmer for denne teknologi.

Vi er nu i stand til at køre på en del af anlægget og er netop i gang med Vordingborg hvor der er monteret nye drev på sporskifterne og vi er i gang med at montere kørestrøm og relæsystemet. Jens er i gang med den "underjordiske" og når dette kan fungere, skulle vi kunne køre på privatbanerne - gennem Vordingborg og tilbage. Det kunne så blive begyndelsen til en lille køreplan. Er der en eller flere som har lyst til at bygge en køreplan?

I september, fra den 21/9 - 24/9 er der udflugt til Sverige. Vi skal besøge Kristianstad MJK og Museum, Kalmar MJK og på vejen hjem besøger vi Malmø MJK. Vi har lejet en hytte og der er masser af tid til at nyde naturen og den gode medbragte mad. Det hele klares for næsten symbolsk beløb: se  opslaget o klubben og skynd jer så men tilmeldingen.

Til sidst vil jeg henlede opmærksomheden på vores byggekonkurrence som afvikles i forbindelse med vores generalforsamling. Vi skulle jo gerne have rigtig mange tilmeldinger og det er komplet underordnet hvad du tilmelder, blot det har noget med modeljernbane at gøre. Find nu tingene frem, så vi på den måde får endnu et aktiv i klubben.

Endnu engang velkommen til endnu en sæson.

 

Dan