åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 15.09.2004

Mødet afholdtes i samarbejde med Banebørsteudvalget

Til stede: Ib, Dan, Jan, Thomas, Niels, Frits, Bjarne

 

1.  Godkendelse af referat fra sidste og møde

     Godkendt sammen med det forrige. Olavs underskrift mangler dog, men påføres snarest.    

     Ansvarlig for dette er Thomas.

 

2.  Klubbens økonomi

     Kaffekassen løber udmærket rundt.

     Kontantbeholdning 5.200 kr. – ingen gæld.

     Medlemstallet er faldet fra 55 til 47 hvilket har givet en mindre kontingent indtægt fra 25.000 kr. til  

     19.000 kr. årligt.

 

3.   Indkommet post

      Kun de sædvanlige klubblade.

 

4.   Biblioteket

      Peter oplyser at følgende nye bøger/hæfter er tilgået biblioteket gratis:

      Danske lok og vogne fra Märklin

      Danske modeller i HO fra Liliput

      Storebæltsoverfartens færger 1883 – 1981

      Færger på Storebælt i 100 år.

 

5.   Særtoget 

      Robert er tilfreds med kvaliteten. Der arbejdes på en bagsideannonce, som økonomisk kan bidrage 

      til fremstillingen af klubbladet. Næste nummer på gaden den 1. december 2004.

 

6.   Hjemmesiden

      Søren opdaterer og fornyer til alles tilfredshed. Nye billeder bør snart komme ind på siderne og

      Olav og Søren arbejder på sagen.

 

7.   Anlægget

      Udsat til byggemødet 20. september 2004.

 

8.   El/digitalanlæg

      Udsat til byggemødet 20. september 2004.

 

9.   Materiel

      Klubben har købt en tankvogn fra firmaet Luxol, på udstillingen i Valbyhallen. Bjarne arbejder på 

      at indrette klubbens materielskuffer mere hensigtsmæssigt. Bjarne og Søren vil sammen finde en  

      hel dag i kalenderen til registrering og sortering i klubbens materiel.

 

10.  Lokalet

       Afskærmning over banen er pt. sat i bero indtil økonomien er lidt bedre. Bjarne og Dan fortsætter   

       med projektet i løbet af vinteren, og især med henblik på beklædning af pladernes bagsider.

       Klubben har indkøbt en lidt brugt industrikaffemaskine.

 

11.   Banebørstedag

        Evalueringen blev foretaget på baggrund af de kommentarer og overvejelser bestyrelsen har 

        modtaget og erfaret.

        Der bør fastsættes runde enkeltpriser på alle varer i cafeen. Ikke sampak med kaffe og ostemad.

        Der bliver ingen spisebilletter til personalet næste år.

        Flere bør kunne betjene og køre anlægget.

        Der bør opstilles askebægre udendørs og foretages opsamling af cigaretskodder om aftenen.

        Lokalerne var særdeles gode og tilfredsstillende og arrangementet forløb perfekt med et overskud 

        på omkring 4.000 kr.

        Deltagerprisen på stegt flæsk og persillesovs bør være 100 kr. næste år.

        Næste år afholdes Banebørstedagen 11. juni 2005 kl. 11 - 17 på Uglebroskolen.

        Ovenstående indskrives i skabelonen for Banebørstedagen af Thomas.

 

12.    Generalforsamling

         Tidspunktet sattes til den 18. oktober 2004 kl. 19.30 i klublokalet. Dette skyldes at Olav og 

         Bjarne er forhindret den 28. oktober 2004.

         Thomas laver indkaldelse og denne udsendes mandag den 20. september 2004 til samtlige               

         medlemmer. Bestyrelsen vedlægger forslag om begrænset fotoforbud på anlægget. Auktion og 

         modelkonkurrence skal nævnes i indkaldelsen.

         Tilmelding til modelkonkurrencen fastsættes til den 4. oktober 2004 og Frits ophænger en stor  

         seddel om dette.

 

13.    Byggemøde

         20. september 2004 kl. 19.30 i klubben. Dan laver et oplæg og tager referat.

        

14.     Videoaften, temaaften og klubbesøg

          Da flere medlemmer, ifølge Thomas ønsker aktiviteter udover de sædvanlige klubmøder, laves

          der i fremtiden en specialaktivitet pr. måned.

          Oktober: 7. oktober videoaften (Robert)

          November: temaaften om kørsel og betjening af anlægget (Per)

          December: juleafslutning 16. december 2004 kl. 19.30 i klubben (Olav)

          Januar: julefrokost 21. januar 2005 kl. 18.00 i klubben (Olav)

          Februar: Temaaften om bearbejdning af hvidmetal (Sven)

          Marts: besøg i en anden modelbaneklub (Thomas)

          April: foredrag om jernbaner (Robert).

 

15.          Holland

           Alt går efter planen og turen er i perioden 21. – 24. oktober 2004. Husk sengetøj.

 

16.          Vagtturnus

           Oktober: Frits (21.oktober Niels)

           November: Bent og Bjarne

           December: Jan

           Januar: Dan

           Februar: Thomas

           Sidste møde inden jul mandag den 20. december 2004, bemærk juleafslutning allerede 

           torsdag den 16. december 2004

           Første møde efter jul mandag den 3. januar 2005.

 

17.          Eventuelt

           Jan oplyste at en klub fra Købehavn muligvis vil komme på besøg den 25. november 2004.

 

18.          Næste møde

           9. november 2004 kl. 19.30 i klublokalet.