åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 23.03.2004

Mødet afholdtes i samarbejde med Banebørsteudvalget, redaktøren og bibliotekaren.

Til stede: Alle (Robert kom ved punkt 4)

 

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde

     Referatet blev godkendt og underskrevet sammen med referatet fra Generalforsamlingen.   

     Den gamle protokol blev afsluttet og en ny taget i brug.

 

2.  Klubbens økonomi

      Der er en mindre nedgang i kontigentunderlaget pga. medlemsfald (under 20.000 kr. pr. år). Der lægges brochurer frem med indmeldelsesblanketter til Banebørstedagen. Denne brochure udarbejdes af Niels.

 

3.   Indkommet post

      Der er udstilling i Valbyhallen i slutningen af august. NMJK deltager ikke som udstiller pga. mange andre aktiviteter i klubben.

      NMJK er kommet på TV2 Øst forenings hjemmeside med et link til vores egen side.

 

4.   Biblioteket

      Peter foreslog at klubben købte Dansk Motormateriel, som omhandler alle former for motormateriel ved de danske jernbaner gennem tiderne. Robert kom i det samme og havde købt bogen til klubben. Hurtig levering og hermed en ny flot bog i biblioteket.

 

5.  Særtoget 

      Robert utilfreds med den nuværende kvalitet af bladet. Har kontakt til en trykker, som kan lave det billigt. Klubben vil nu prøve at få trykt "udenbys" i en god kvalitet.

 

6.   Hjemmesiden

      Søren efterlyser billeder fra turen til Skövde til klubben hjemmeside.

      Olav foreslog "luftfoto" af klubbens anlæg. Hovederne lægges i blød for at finde en løsning.

 

7.   Anlægget

      Sporskifte i Skælskør repareret.

      Jan lægger spor i Helsingør.

      Der er byggemøde den 12. august 2004.

 

8.   El/digitalanlæg

       Per har fået digitaliseret privatbanen fra Høng til Præstø.

       Der arbejdes på at lave ledninger på de "døde punkter" på Næstved station.

 

9.   Materiel

       2 - 3 medlemmer af bestyrelsen vil vurdere Henrik´s materiel. Der udarbejdes to lister; en med materiel som er tilgået klubben, og en med materiel som kan sælges til medlemmerne. Bjarne er "ankermand" på opgaven.

 

10.  Lokalet

        Rengøringsdag i klubben lørdag den 15. maj 2004 kl. 9.00 - ca. 13.00. Morgenbrød inden arbejdet går i gang.

        Søren vil støvsuge anlægget og gennemgå det for løse dele.

 

11.   Banebørstedag

        Tidspunkt 12. juni 2004 kl. 11 - 17 på Uglebroskolen.

        Thomas har fået lovning på skolens lokaler af pedellen.

        Dan udsender pressemeddelelse til Banen og Lokomotivet.

        Der er sendt plakater til klubber og forhandlere, men mange er kommet retur.

        Forventet antal besøgende = 100 i alt

        Thomas sørger for lejlighedsbevilling hos politiet.

        Dan og Ib står for indkøb af mad (bedre frikadeller end sidste år)

        Bjarne er ansvarlig for udstilling af materiel (vitriner i cafelokalet).

        Per er ansvarlig for kørsel.

        Bjarne og Jan er ansvarlig for boden med modelbaneeffekter, men vil ikke være sælgere.

        Dan sørger for borde og stole til udendørs brug.

        Robert opsætter tv i forrummet.

        Robert opsætter LGB bane på græsset.

        Niels opsætter billedplancher i forrummet.

        Niels fremstiller folder om klubben med indmeldelsesblanket.

        Thomas udarbejder opdateret master/skabelon for arrangementet.

        Thomas udarbejder tilmeldingsseddel for klubmedlemmer der ønsker at give en hånd med på Banebørstedagen, samt vil deltage i spisningen om aftenen.

Aktive på Banebørstedagen vil få udleveret spisebillet til formiddagskaffe/eftermiddagskaffe med ostemad, samt et måltid mad. Ikke arbejdende medlemmer må betale ligesom de besøgende. Stegt flæsk og persillesovs på Abbednæs Kro om aftenen; pris ca. 50 kr. + drikkevarer. Dette tilbud gælder alle klubmedlemmer med ægtefæller, både arbejdende og ikke arbejderne. Bjarne bestiller flæsk udfra tilmeldingslisten.

 

12.    Holland til efteråret

         Indtil nu har 10 personer givet til kende, at de kunne tænke sig at komme med til Holland 21. - 24. oktober 2004. Deadline for betaling bliver i august.

         Olav laver opslag om opsparing (trinvis betaling) til Hollandsturen.

         Dan kontakter Steen Anderson (bosiddende i Holland) som vil undersøge mulighederne for overnatningssted.

 

13.    Vagtturnus

          Marts: Thomas          April: Bjarne          Maj: Frits          Juni: Frits          August: Thomas

          Sidste dag inden sommerferien 17. juni 2004

          Første dag efter sommerferien 2. august 2004

 

14.     Eventuelt

          Sommerfest hos Peter (Herluf Trolles Vej 15) den 28. august 2004

 

15.      Næste møde

           Tirsdag den 25. maj 2004 (Bestyrelsen og Banebørsteudvalget)