åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 25.05.2004

 

Mødet afholdtes i samarbejde med Banebørsteudvalget og Per Hansen

Til stede: Ib, Dan, Per, Jan, Thomas, Niels, Frits

Da Banebørstedagen står for døren, blev bestyrelsesmødet hovedsageligt brugt på koordinering og opsamling i forhold til denne dag.

 

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde

     Udsat

 

2.  Klubbens økonomi

     Kontantbeholdning 5.000 kr. – gæld 7.000 kr.

 

3.   Indkommet post

      Udsat

 

4.   Biblioteket

      Udsat

 

5.   Særtoget 

      Udsat, nyt nummer på gaden i uge 23

 

6.   Hjemmesiden

      Udsat

 

7.   Anlægget

      Udsat

 

8.   El/digitalanlæg

       Udsat

 

9.   Materiel

       Udsat

 

10.  Lokalet

        Udsat

 

11.   Banebørstedag

        Tidspunkt 12. juni 2004 kl. 11 - 17 på Uglebroskolen.

        Mødetid for personale til Banebørstedagen er kl. 8.00, hvor der er morgenbrød og kaffe.

        Der blev koordineret opgaver mellem bestyrelsen, Banebørsteudvalget og Per Hansen. Thomas             

        opdaterer diverse planer, huskesedler og skemaer. Dette fremsendes til bestyrelsen, 

        Banebørsteudvalget og Per Hansen.

        Ligeledes ophænges arbejdsskemaer i klubben. Thomas har udarbejdet tilmeldingsseddel for 

        klubmedlemmer der ønsker at give en hånd med på Banebørstedagen, samt vil deltage i spisningen 

        om aftenen. Aktive på Banebørstedagen vil få udleveret spisebillet til 

        formiddagskaffe/eftermiddagskaffe med ostemad, samt et måltid mad. Ikke arbejdende  

        medlemmer må betale ligesom de besøgende.

        Stegt flæsk og persillesovs på Abbednæs Kro om aftenen; pris ca. 50 kr. + drikkevarer.

        Dette tilbud gælder alle klubmedlemmer med ægtefæller, både arbejdende og ikke arbejderne. 

        Bjarne bestiller flæsk udfra tilmeldingslisten.

 

12.    Holland til efteråret

         Tidspunkt 21. til 24. oktober 2004, afgang kl. 8.00 torsdag morgen        

         Dan har bestilt et hus i Elspeet ca. 25 km fra Appeldorn. Huset har 8 sovepladser og et anneks                 

         med 4 sovepladser.

         Dan har skrevet til veteranbaneklub ca. 10 km syd for Elspeet, for at høre om mulighed for besøg.

         10 personer givet til kende, at de kunne tænke sig at komme med til Holland.

 

13.    Vagtturnus

          Juni: Frits

          August: Thomas

          Sidste dag inden sommerferien 17. juni 2004

          Første dag efter sommerferien 2. august 2004

 

14.     Eventuelt

          Frits ophænger opslag vedrørende efterårets byggekonkurrence, således at de interesserede helt 

          uforpligtende kan skrive sig på. Dette er af hensyn til selve planlægningen af konkurrencen.          

          Sommerfest hos Peter (Herluf Trolles Vej 15) den 28. august 2004

 

15.      Næste møde

           Efter sommerferien, nærmere aftales i bestyrelsen