Stor succes for Banebørstedagen i NMJK.

Det var anden gang NMJK gennemførte vores ”Banebørstedag”, og hvilken dag.

Oplægget til dagen var gennemført efter det koncept som klubben har udarbejdet og som vi justerer i det omfang det bliver nødvendigt. Enkelte punkter var justeret i forhold til 2003 og det viste sig hurtigt at vi i NMJK havde gjort forarbejdet til ug med kryds og slange.

Anlægget.jpg (67383 byte)          Butik.jpg (62082 byte)

Omkring 300 gæster besøgte klubben. Der var blandt gæsterne mange inkarnerede modelbanefolk og dertil en hel del modelbaneinteresserede som kom for at samle lidt inspiration til modelbanen derhjemme. Udover anlægget og materiellet som kørte, var der udstilling af flotte modeller i vores vitriner. Dansk, Norsk, Svensk, Amerikansk smalspor, flotte modeller af Tyske lokomotiver og vogne, hjemmefremstillet i skala G, flotte bygninger og meget mere.

OKT.jpg (50322 byte)

Vi havde også i år besøg af OKT fra Gentofte, som med sig, havde en masse interessante tilbud som vakte stor interesse. Ove var rigtig godt tilfreds med arrangementet og kommer igen næste år. Derudover opstod der megen handel fra opstillede borde og fra bagsmækken på flere biler. Der var rig lejlighed til at købe interessante ting ligesom de handlende havde en god omsætning. Enkelte oplevede at få udsolgt. Det var bestemt et farverigt indslag og et stort aktiv for banebørstedagen.

Handelsplads 2.jpg (70633 byte)          Handelsplads.jpg (81045 byte)

Sidst men ikke mindst vil jeg nævne hyggen og snakken. Der blev udvekslet mange ideer og erfaringer ligesom en masse kontakter blev knyttet. Snakken gik lystigt både i klublokalet ved standende og ikke mindst i de bløde sofaer i Cafeen. I cafeen fandtes endvidere en stor bane i LGB, som blev benyttet flittigt af vore små jernbanevenner.

Cafe.jpg (60839 byte)

En del af de besøgende var godt kendte med Næstved og omegn og fik sig nogle gode oplevelser ved at kunne genkende en del af virkeligheden skabt i model. NMJK modtog mange rosende ord fra gæsterne og de var imponeret over vores flotte anlæg.

Opholdsrum.jpg (61831 byte)

Klubben har efterfølgende modtaget stor ros omkring Banebørstedagen. Medlemmerne af NMJK er derfor meget glade for at så mange ville lægge vejen forbi klubben og dermed være med til at skabe og udbygge en tradition blandt modelbaneinteresserede i Danmark.

Vel mødt til banebørstedag lørdag den 11 juni 2005.

Pbv.

Dan Rasmussen