Siden sidst 1-2004

 

 Nu er det så ved at blive forår.

 Julen, Julefrokosten og Vinterferien er vel overstået og nu kan vi så se erantis og vintergækker dukke op af jorden. Det er som regel tegn på at der sker noget omkring vejret og ikke mindst i haven.

 I efteråret har der igen været fart på i klublokalet. Ikke mindst har Per og Karl Erik sørget for at vi nu også kan køre digitalt på privatbanen. Vi glæder os som altid over at komme lidt videre og dette er det sidste nødvendige skridt, som skulle gøres for at kunne køre en køreplan.

 Godt nok har vi ikke været så flittige til at køre på anlægget, men det er mit håb at nu kan komme videre og få nogle rigtig gode køreaftener. Derfor efterlyses et par mand som har lyst til sammen med formanden at udarbejde en køreplan. Jeg forestiller mig at vi sammen kan skrive ”anlæggets historie”. Når vi kender historien for området banen kører i, vil det være et godt udgangspunkt for at udarbejde køreplanen. Hvornår kører skole tog og hvornår arbejdes der i foderstoffen i Tappernøje, på træindustrien i Mern og hvornår rangeres til og fra havnen i henhv. Næstved og Præstø. Det er sådanne ting vi skal vide for at kunne lave en køreplan.

 Jan er gået i gang med Helsingør og inden længe vil vi kunne køre mellem Næstved og Helsingør. Der bliver det nødvendigt at lave blokanlæg og dertil synlig indikering af hvad og hvor togene befinder sig. Det er en ikke ubetydelig opgave som her skal klares. Foreløbig kan vi dog klare os med et enkelt tog ad gangen på strækningen.

 Som i allerede ved har vi købt alt Henriks modelbaneudstyr, hvoraf en hel del direkte indgår i klubbens beholdning af materiel. Det som NMJK ikke kan bruge, sælges til priser fastlagt af bestyrelsen. Vi ønsker ikke at udøve en auktion som vi tidligere har gjort, bla. for at undgå at priserne presses alt for meget i bund, idet købet har drænet klubkassen og den skal vi have opbygget hurtigst muligt.

 Der er udsendt brev med invitationer til ”banebørstedagen” den 12 juni og Søren har lagt infor mationerne på hjemmesiden. Det næste skridt vil være at skrive i Banen og Lokomotivet som begge udkommer umiddelbart før dagen. Der skulle således være grobund for et solidt fremmøde. Vi vil også afholde et planlægningsmøde, hvor vi skal have alle arbejdsopgaver fordelt – hvem gør hvad på dagen. Det kunne for nogen se ud som om vi er ude i god tid, også for god tid, men på denne måde mener jeg opgaven bliver nemmest for os alle. Jeg håber alle vil påtage sig en opgave på dagen således at flest muligt får en hyggelig og ikke alt for anstrengende dag. Husk at der stegt flæsk og persillesovs – efterfølgende.

 Velkommen til endnu et år i NMJK.

 Dan