Siden sidst 03/06

 

Så ligger endnu en udgave af vores fortrinlige medlemsblad på bordet. Jeg ved at der hver gang ventes med stor spænding på at se, hvad redaktionen nu har fundet frem af ”godis”. Dette nummer har præcis den samme høje standard og bladet er endnu et aktiv, som vi i NMJK kan være stolte af. Der skal fra mig lyde en tak til redaktionen, for deres fine arbejde.

 

Nu er vi så på vej ind i den sidste planlægning, inden vores jubilæum den 11. november. Der er udsendt invitation til vores store jubilæumsfest og tilmelding er opsat på opslagstavlen. Bemærk det store tilskud klubben yder til hver enkelt deltager. Jeg vil bede alle tilmelde jer og helst så hurtigt som muligt, for at give os mulighed for at planlægge denne spændende aften.

 

I nær fremtid udsendes indbydelse til receptionen, samme dag kl. 11 – 13. Jeg vil bede alle om at anstrenge sig for at afsætte tid til dette arrangement. Det er vigtigt at vi møder talstærkt frem og på den måde præsenterer NMJK, for alle vore gæster. Endvidere er der også en del arbejde med at klargøre, køre og sørge for gæsterne. Lad os sammen give dem en god oplevelse af vores klub og vores fællesskab.!!!

 

Udover dette vil jeg henlede jeres opmærksomhed på byggekonkurrence som afvikles i forbindelse med vores Jubilæum og som fortjener at vi gør noget ved det. Man behøver ikke være en gudsbenådet hjemmebygger for at deltage. At vise hvad vi hver især kan, er det vigtigste element og ingen er for ”dårlige” til at deltage.

 

Vores udenlandstur som vi normalt arrangerer hvert andet år i september, er udsat til april næste år hvor der arrangeres en tur til udstillingen i Dortmund, helt præcist fra den 18. – 22. april. Vi regner med at tager af sted torsdag og hjem lørdag aften/nat.

 

Endnu engang velkommen til en ny sæson i NMJK.

 

Dan