åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 10.01.2006

Til stede: Dan, Jan, Thomas, Frits, Olav, Bjarne

 

Da mødet primært var omkring jubilæumsaktiviteterne, gennemgik vi kort de vigtigste informationer i forhold til den sædvanlig dagsorden.

 

* Referatet fra sidste møde blev godkendt

* Frits havde lavet et oplæg/huskeliste til hvordan nye medlemmer introduceres i klubben. Vi talte lidt frem og tilbage omkring ordlyden, og Frits tilretter listen og lægger den herefter i klubben

* Thomas laver en skuffe med vedtægter, referat af byggemøde, velkomstfolder og Frits huskeliste, der alle kan bruges når nye medlemmer kommer til klubben. På den måde bliver alle budt velkommen på samme måde, og kan få en god information om klubben fra begyndelsen

* Olav oplyste at vi pt. er 57 medlemmer. Vi råder over 7.500 kr. og desuden er der ca. 10.000 kr. i jubilæumsfonden

* Klubbens kompressor er brændt af. Per Hansen ser på sagen

* Thomas har ryddet op og ordnet skuffereolen på hjørnet ved værkstedet

* Da der skal købes sporskiftemotorer, undersøger Dan markedet.

 

1.     Klubbens 25 års jubilæum

Reception:

Omkring receptionen vil Dan udarbejde den endelige invitationsliste, men i flæng kan nævnes at vi inviterer byrådene, folkeoplysningsudvalget, skole – og kultur udvalget, teknisk udvalg, Uglebroskolen, skolebestyrelsen, skoleledelsen, pedellen, NMJK´s medlemmer med påhæng, Lokomotivet og Banen.

Receptionen foregår den 11. november 2006 , kl. 13.00 til 15.00 i klubbens lokaler på Uglebroskolen. Der vil blive budt på hvidvin og chips.

Jubilæumsfest:

Bjarne oplyste at Appenæs Kro er ledig den 11. november 2006, og det blev vedtaget at reservere plads derude allerede nu. Desuden havde Bjarne skaffet priser på forskellige menuer. Vi talte frem og tilbage om menuer og priser, men enedes om at Bjarne skanner menukortet så vi bedre kan overskue hvad der tilbydes. Pris og menu kommer der således information om senere.

Dan undersøger pris mht. musik og Thomas spørger Robert om muligheden for udsmykning med plancher om klubbens historie.

Jubilæumsfesten bliver den 11. november 2006 på Appenæs Kro fra kl. 18.00 til 02.00. Denne aften inviteres koner og kærester med til festlighederne.

 

2.     Økonomi omkring jubilæet

I øjeblikket er der ca.10.000 kr. på jubilæumskontoen. Hertil kommer yderligere bidrag på ca. 6.000 kr. inden selve jubilæumsdagen. Vi satser på at omkring 40 – 50 personer deltager i jubilæumsfesten.

 

3.     Banebørstedag (status)

Dan laver oplæg til Banebørstedagen som udsendes til klubber/forhandlere samt lægges på NMJK´s hjemmeside. Thomas hjælper med distribueringen.

 

 

 

 

4.     Eventuelt

Vi talte om klubbens kommissorier som Dan og Thomas har færdiggjort. Det blev vedtaget at der nu er kommissorier for Arkiv og Bibliotek, Arrangementer, Banebørstedag, El/digital, Hjemmesiden, Landskab, Materiel og Særtoget.

Efter lidt tilrettelser var alle enige om kommissorierne udformning. Thomas tilretter disse og sørger for at de opbevares i klublokalet, samt videreformidles til de relevante og involverede personer.

Vi talte om besøg i en anden klub i marts. Thomas undersøger sagen.

 

5.     Næste møde

Det blev ikke fastlagt.