åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 29.08.2006

Banebørsteudvalget var også indkaldt til dette møde.

Til stede: Dan, Jan, Thomas, Frits, Olav, Bjarne, Niels, Ib og Robert (slutningen af mødet)

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde                                                                                   

Referatet fra 30. maj 2006 blev godkendt og underskrevet.

 

2.     Klubbens økonomi

I øjeblikket er der 10.897,36 kr. i klubkassen samt 12.500,00 kr. på jubilæumskontoen, hvoraf 2.000 kr. er brugt på depositum for maden. Derudover er der 655,00 kr. i frimærker. Medlemsantallet er på 61 medlemmer.

 

3.     Evaluering af Banebørstedag 2006

Gennemgik kort forløbet af årets Banebørstedag. Enighed om at der skal være et overskud, da der lægges kræfter i arrangementet. Årets overskud var på små 5.000,00 kr. Selve arrangementet giver anlægget/klubben et årligt ”skub”, så det hele er up to date.

Der holdes Banebørstedag næste år den 9. juni 2007.

Vi reducerer åbningstiden til 11 – 16, men begynder til gengæld først at pakke sammen tidligst klokken 16.

Vi skal tjekke lageret af engangsservice næste år, så vi ikke køber til bunke.

Der skal laves nye navneskilte.

Maden skal fikses op med f.eks. peberfrugt på ostemadder, en agurk til frikadellerne osv.

 

4.     Indkommet post 

De sædvanlige klubblade og en forespørgsel om besøg fra en lokalafdeling af Ingeniørforeningen. De besøger NMJK mandag den 20. november 2006, kl. 19.30.

 

5.     Anlægget

Det netop afholdte byggemøde skulle gerne give stor aktivitet på Næstved i den kommende tid.

Jan foreslog Faller Car System på Helsingør. Det var der enighed om, og Næstved bruges som forsøgsområde i første omgang.

       

6.     Lokalet

Klubbens skraldespande reduceres til et skraldestativ med sort plasticsæk. Affald fra askebægre lægges i sækken på efterfølgende møde af ”oplukkeren”. Øvrige affaldspande nedlægges. Thomas køber et stativ.

 

7.     Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

Særtoget er på trapperne og redaktionen mangler kun de sidste indlæg. I forbindelse med næste nummer af Særtoget vil der blive medsendt indkaldelse til Generalforsamling.

Redaktionen arbejder ligeledes støt og roligt på et jubilæumsskrift til klubbens 25 års jubilæum.

Søren passer hjemmesiden og skifter jævnligt forsidebillede. Vi talte lidt om billeder og øvrigt på hjemmesiden.  

I forbindelse med at Bjarne har hjulpet en mand i Sønderjylland med tegninger og billeder af Rampen, har denne mand foræret klubben bogen om Tønder-Tinglevbanen.

 

8.     Kommende aktiviteter: Sommerfrokost, evt. videoaften og Generalforsamling  

Sommerfesten gik helt som planlagt.

Videoaftenen aflyses i år, da flere forskellige medlemmer jævnligt medbringer DVD og video med i klubben, på almindelige aftener.

Der er Generalforsamling torsdag den 26. oktober 2006, kl. 19.30 i klublokalet. Indkaldelsen udsendes sammen med næste nummer af Særtoget. Dan køber kage til Generalforsamlingen.

Frits fortalte om byggekonkurrencen, og der spores endnu ikke den store tilslutning. Næste torsdag ophænges tilmeldingsskema i klubben, og medlemmerne kan således skrive sig på listen.

 

9.     Klubbens 25 års jubilæum

Der er lavet invitationsliste til politikere, embedsmænd, skolens personale om klubbens medlemmer osv. mht. reception på jubilæumsdagen. Dan og Frits sørger for at invitationerne udsendes.

Thomas skaffer nye navneskilte med klublogo til denne store dag.

Thomas taler med skolens pedel om oprydning i gangen.

 

10.                   Tur til Dortmund

Bjarne fremlagde turens grundide mht. hvilke dage vil skal afsted og mulighed for overnatning osv. Det bliver 18. – 22. april 2007. Da der er flere muligheder man kan komme til Dortmund på, undersøges det både mht. bil, bus og tog. Thomas tager sig af togdelen og Bjarne af det øvrige.

 

11.                   Vagtturnus

            August: Thomas

            September: Dan

            Oktober: Jan

            November: Frits

            December: Bjarne

 

12.                   Eventuelt 

Referat af byggemødet kommer i Særtoget, på hjemmesiden og ophænges i klubben. Klares af Dan.

 

13.                   Næste møde

Tirsdag den 31. oktober 2006, kl. 19.30 i klublokalet.