åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 30.05.2006

Banebørsteudvalget var også indkaldt til dette møde.

Til stede: Dan, Jan, Thomas, Frits, Olav, Bjarne, Niels, Ib og Robert (slutningen af mødet)

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra 18. april 2006 blev godkendt og underskrevet.

 

2.     Klubbens økonomi

I øjeblikket er der 6.841 kr. i klubkassen samt 10.400 kr. på jubilæumskontoen, hvoraf 2.000 kr. er brugt på depositum for maden.

 

3.     Banebørstedag 2006

Udfra vores huskeliste er opgaver fordelt.

Thomas opsætter tilmeldingsliste for personalet hurtigst muligt.

Dan og Niels udsender reklame nr. 2 til klubber og forhandlere i denne uge.

Robert er ved at finde en foredragsholder til BB-dagen, men det kniber med at der er nogle der kan komme. Såfremt det lykkes holdes der et foredrag om Præstøbanen på BB-dagen.

Dan har lavet aftale med Mogenstrup Golfklub omkring stegt flæsk og persillesovs. Vi kører således derud efter BB-dagen, og tilmelding foregår på opslagstavlen i klubben.

Dan sørger for morgenbrød til BB-dagen, da vi møder kl. 8.00 denne dag.

Kjeld spørges om han vil deltage i prissætningen af materiel til NMJK´s brugtbod.

Medlemmer som vil have udstillet materiel i klubbens montre skal aflevere det til Frits eller Jan senest torsdag den 8. juni 2006.

Efter BB-dagen skal vi alle sørge for at der ryddes helt op både ude og inde, da elever fra Uglebroskolen besøger klubben mandag den 12. juni 2006.

Bestyrelsen er enige om at kørslen i år skal begrænses en smule i forhold til sidste år, således at også ”lokomotivførerne” kan tale med de besøgende uden at være alt for stressede.

 

4.     Indkommet post 

De sædvanlige klubblade og ellers intet.

 

5.     Anlægget

Vendesløjfen virker igen og til dels også Helsingør station. Motorer er monteret på nogle af sporskifterne i Helsingør. Der er lidt problemer med kameraet til undergrunden. Bjarne opsætter en nøglekontakt til brug ved tænd/sluk af anlægget, da selve kontakten flyttes ud på anlæggets yderside.

       

6.     Lokalet

Tro det eller ej, men Hall of Fame er ved at tage form. Et flot vingehjul er ophængt, imponerende!

 

7.     Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

Særtoget er på trapperne og Robert mangler kun de sidste småting. I forbindelse med næste nummer af Særtoget vil Frits komme med et indlæg omkring byggekonkurrencen.

Ligeledes vil der blive indlagt en invitation/tilmeldingsseddel til klubbens 25 års jubilæumsfest. Redaktionen arbejder ligeledes støt og roligt på et jubilæumsskrift til klubbens 25 års jubilæum.

Olav oplyser at der er kommet nye billeder på hjemmesiden.

Bogen om Næstved fra 1935 skal indbindes så den også kan overleve i fremtiden. Der indhentes pris på en sådan indbinding.

 

8.     Kommende aktiviteter: Sommerfrokost, videoaften og evt. klubbesøg  

Bestyrelsen blev enige om at det hedder sommerfest og julefrokost, så derfor står der sommerfest i næste linie.

Der er sommerfest lørdag den 26. august 2006 hos Dan. Se opslag i klubben senere på året.  

Sidste klubaften inden sommerferien er torsdag den 29. juni 2006.

Første klubaften efter sommerferien er torsdag den 3. august 2006.

Omkring videoaften og evt. klubbesøg i efteråret ser det på nuværende tidspunkt ud til at der bliver rigeligt at gøre med jubilæet. På næste bestyrelsesmøde tages det op til overvejelse om hvor mange aktiviteter der skal være i efteråret.

 

9.     Klubbens 25 års jubilæum

Indbydelse til reception udsendes sidst i august. Dette tages op på næste møde.

Indbydelse til klubbens medlemmer vedlægges næste nummer af Særtoget.

 

10.                   Vagtturnus

            Juni: Bjarne (Dan, Jan og Thomas afløser på enkelte dage)

            August: Thomas

            September: Dan

            Oktober: Jan

            November: Frits

            December: Bjarne

 

11.                   Eventuelt 

Intet.

 

12.                   Næste møde

Tirsdag den 22. august 2006, kl. 19.30 i klublokalet.