åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 31.10.2006

Til stede: Dan, Jan, Thomas, Frits, Olav og Bjarne

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde

 Referatet fra 29. august 2006 blev godkendt og underskrevet.

 

2.     Klubbens økonomi

I øjeblikket er der 17.420 kr. i klubkassen samt ca. 31.000 kr. på jubilæumskontoen, hvoraf 2.000 kr. er brugt på depositum for maden. Bjarne tilmelder 38 personer til jubilæumsfesten.

Medlemsantallet er på 60 medlemmer.

Vi har fået 7.000 kr. i jubilæumsgave fra Lokomotivet, samt en flot containerkran.

Eiler vil gerne købe containerkranen for 2.500 kr. Dan taler med Eiler.

 

3.     Indkommet post 

Dan har modtaget en mail fra DMJK der ønsker at besøge os den 17. februar 2007. Det er ok, og Dan aftaler nærmere med DMJK.

Vi får besøg fra MJKGR (Modeljernbaneklubben Gudenåen Randers) lørdag den 18. november 2006.

Vi får besøg fra en lokalafdeling af Ingeniørforeningen, mandag den 20. november 2006.

Derudover er der kommet de sædvanlige klubblade.

 

4.     Anlægget

Det går derudaf for fuld drøn. Alle sejl er sat til for at være klar til jubilæet den 11. november 2006.

       

5.     Lokalet

Der skal ryddes kraftigt op inden jubilæet.

 

6.     Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

Særtogets redaktion kæmper med at færdiggøre jubilæumsskriftet, og det bliver færdigt til tiden.

Hjemmesiden kører sin vante gang.

Biblioteket mangler plads til alle bøger og blade. Peter stopper som bibliotekar til sommer, og vi skal finde en anden løsning omkring vedligeholdelsen af biblioteket.

 

7.     Kommende aktiviteter: Juleafslutning, opstart i 2007 og julefrokost  

Den sidste klubaften i 2006 er torsdag den 21. december, hvor der vil være julekørsel samt gløgg og æbleskiver. Thomas står for indkøb af 7 liter gløgg og 150 æbleskiver.

Første klubaften i 2007 er torsdag den 4. januar 2007.

Julefrokosten er fredag den 19. januar 2007, kl. 18.00 i klublokalet.

 

8.     Klubbens 25 års jubilæum

Reception:

Der skal ryddes op og rengøres umiddelbart efter receptionen.

Thomas kontakter pedellen mht. oprydning i fyrrummet og opsætning af borde i gangen.

Dan taler med Per og Flemming omkring kørsel og materiel til jubilæumsdagen. Vi er enige om at der skal køre få men gode stammer på anlægget.

Olav og Frits indkøber snacks, vinglas med fod, øl og vand.

Dan køber vin.

Thomas laver små skjolde til lokomotiverne og konferenceskilte til medlemmernes trøjer.

Frits køber Faller blå lastbil til 735 kr. i Hobby Dreams.

Thomas køber politibil til Rampen.

Vi mødes kl. 8.00 i klubben på jubilæumsdagen.

 

Jubilæumsfesten:

Dan kontakter musikken mht. opstillingstidspunkt af deres udstyr.

Olav og Frits laver bordplan.

 

9.     Tur til Dortmund

Thomas kontakter busvognmand i Sorø for at høre om pris for leje af minibus.

Bjarne booker hotel hos Torsten i Ladbergen.

Bjarne laver budget for turen, samt opsætter opslag om tilmelding. Depositum på 500 kr. skal betales senest 29. januar 2007.

Muligheden for togkørsel til Dortmund bortfalder, da vi skal bo i Ladbergen som er et stykke fra Dortmund.

 

 

10.                   Vagtturnus

            November: Frits

            December: Bjarne

            Januar: Thomas

            Februar: Dan

            Marts: Jan

            April: Frits

            Maj: Bjarne

            Juni: Thomas

 

11.                   Eventuelt 

Eiler har tilbudt at forære klubben et nyt gulvtæppe til hyggerummet. Der blev talt lidt frem og tilbage omkring gulvtæppe kontra laminatgulv. Dan undersøger mulighederne.

Ligeledes blev der talt om renovering af hyggerummet med blandt andet nyt køkken. Olav laver et budget til næste bestyrelsesmøde, således at vi kan se hvad et nyt køkken til klubben vil koste.

Indkøb af D-maskine sættes lidt i bero, til vi ser hvor mange penge der er i kassen.

 

12.                   Næste møde

Tirsdag den 2. januar 2007, hos Frits.