Siden sidst 01 08

 

Foråret er på vej og de mange ekstra fridage er lige om hjørnet. Mange medlemmer benytter disse i haven, på udflugter og almindelig samvær med familien.

 

Mange medlemmer i NMJK benytter muligheden for sammen at foretage interessante ture både til jernbane i 1:1 og til at besøge andre med mj-intereresse, enten i andre klubber eller på messer og udstillinger. Det er igennem de seneste par år blevet en stadig større aktivitet og vigtig del af vores klubliv. Hvad enten turen går til Hamborg, Frederiksberg, Berlin, Oslo eller Odense bliver klubben beriget af al den viden og de ideer som hjemtages og som overføres direkte i byggeriet på anlægget. Tænk på hvor mange ”kilometer” viden der tilføjes klubben, på den konto!!

 

Det jeg hæfter mig mest ved er at jeg til dato ikke har hørt en eneste kommentar om at et eller andet medlem føler sig udelukket fordi man ikke er inviteret med på den eller hin tur. Det har jeg i andre sammenhænge oplevet og derfor er jeg særlig glad for at det ikke forekommer i vores klub. Tvært-imod oplever jeg en stor glæde ved at høre om andres oplevelser.

 

I disse tider hvor der alle vegne i samfundet, diskuteres værdier og værdigrundlag, kan jeg dermed konstatere, at NMJK også her et kvantespring foran. Klubben er kendetegnet ved åbenhed og ærlighed, nogle værdier som er kommet uden at blive diskuteret og behandlet i diverse udvalg. Dette er med til at styrke vores kammeratskab og sammenhold. Måtte det også være gældende i det øvrige samfund.

 

Der arbejdes hen imod banebørstedagen lørdag den 7. juni kl. 11-16. der arbejdes hårdt på at få Helsingør til at fremstå velfungerende både kørselsmæssigt og færgemæssigt. Vores lyssætning og afskærmning skrider planmæssigt fremad. Lyset vil blive styret af tre regulatorer, derfor er der opsat nyt skab på søjlen. Gardiner under forkanterne af anlægget er også iværksat på den første del omkring torvet og det skulle gerne til dagen give et indtryk af fremtiden. En stor tak til Jan`s hustru Anna, som lægger et kæmpe uegennyttigt arbejde i disse gardiner. Der bliver også ved hjælp af velcro, opsat sorte gardiner under lys afskærmningen.

 

Vi arbejder også på at ændre vores store sporskiftediamanter i begge ender af Næstved st. Der bliver tale om en mere simpel linieføring uden diamanterne for at få en mere stabil kørsel. Der er ikke noget værre end at alle gæster, som det første skal se et dyrt og fint tog gå i stå, både ved indkørsel og ved udkørsel. Dette bliver dog tidligst iværksat i efteråret.

 

Robert og Thomas har den 21. februar afholdt et fint foredrag om deres tur til Mongoliet. Hvor er det livsbekræftende at opleve andres møde med fremmede kulturer, på en så enkel og morsom måde – tak for oplevelsen. De vil også holde foredrag på banebørstedagen.

 

Jeg forventer således at klubben og anlægget på banebørstedagen, fremtræder fra den bedste side.

 

Godt forår.

 

Dan