Siden sidst

 

Når i læser dette nummer af Særtoget har vi afviklet årets banebørstedag. Jeg er sikker på vi igen har gjort et godt indtryk, samt vist klubben fra den allerbedste bedste side.

 

Under alle omstændigheder vil jeg her benytte lejligheden til at udtrykke en stor tak til alle for det helt utrolige arbejde som er gjort op til Banebørstedagen. Vi kan godt tillade os at klappe på skulderen og give hinanden et ”godt gået”. Næppe har vi vel tidligere været så flittige i klubben og der er arbejdet på alle fronter. Alle har lagt et kæmpe arbejde i Elanlæg, lyssætning, havneanlæg, landskab, gardiner og meget andet. Alt er gennemført med stor koncentration og i et højt tempo. Det bliver stadig vanskeligere at være morsom over at vi ikke laver noget, men bare drikker kaffe J

 

En speciel stor tak vil jeg gerne rette til Anna og Jan for det kæmpe arbejde de har lagt omkring gardiner, såvel under som over bordene. Det giver i allerhøjeste grad anlægget en finish som jeg er sikker på mange vil misunde os.

 

Samtidig er sommeren godt begyndt og jeg ser frem til ferien, både herhjemme og i Alsaze hvor vi håber at slå vejen forbi jernbanemuseet i Mulhouse (Frankrig). Jeg håber alle får nogle gode ferieture og efter ferien har en masse jernbanehistorier at fortælle.

 

Formanden beder om at sende ham et feriepostkort, hvor motivet skal have en eller anden tilknytning til jernbaner. Det kan være gode fotos, tegninger eller morsomme historier. Formanden vil i klubben oprette en scrapbog eller opslagstavle, hvor postkortene vil blive ophængt. Med den rejseaktivitet som klubbens medlemmer udviser, vil det helt sikkert blive omfangsrigt og det kunne gå hen og blive et væsentligt stykke NMJK kulturhistorie.

 

God ferie.

 

Dan