åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 15.04.2008

Til stede: Dan, Thomas, Frits, Jan, Bjarne, Niels (BB-udvalg), Robert

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde

Referaterne fra møderne den 6. november 2007 og 19. februar 2008 blev underskrevet.

 

2.     Klubbens økonomi

Olav deltog ikke i mødet, men Dan havde fået de væsentligste tal på e-mail. I øjeblikket er der ca. 11.500 kr. i klubkassen. Der er lagt to gange husleje til side, da kommunen ikke har opkrævet os for 2008 endnu. Klubben har i øjeblikket 65 medlemmer. Mogens Nielsen er blevet medlem af klubben, og Ove, Bent og Kaj er prøvemedlemmer.

 

3.     Indkommet post 

Dan har modtaget de sædvanlige klubblade.

 

4.     Anlægget

Arbejdstempoet på lys og baldakiner over anlægget sættes op, så det kan være klar til Banebørstedagen.

Der knokles med færger og elektronik i Helsingør.

Eiler har ”lukket hullet” ved Skælskør.

Jan og hans kone Anna køber sort stof til at hænge under baldakinerne i loftet.

Materielregistreringen er udsat til efter sommerferien pga. travlhed i klubben.

       

5.     Lokalet

Frits har fastgjort det sidste fodpanel i hyggelokalet.

Vi talte om at male gulvet ved anlægget på længere sigt.

 

6.     Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

Særtogets redaktion er i fuld sving med næste nummer. Robert fortalte kort om indholdet.

Hjemmesiden opdateres løbende med nyt i arkivet og vekslende forsidebillede.

Vi har fået en e-mail adresse, som skal tjekkes jævnligt af bestyrelsen.

Adressen er: nmjk@nmjk.dk

Biblioteksgruppen (Niels, Robert, Thomas og Peter) køber nye tidsskriftkassetter og rydder op på hylderne.

 

7.     Kommende aktiviteter

24. maj 2008: Rengøringsdag, kl. 9.00 til 13.00.

07. juni 2008: Banebørstedag, kl. 11.00 til 16.00, herefter stegt flæsk og persillesovs (nærmere følger). Indbydelse sendes til klubber og forhandlere på e-mail.

Vi gennemgik huskelisten, og der er styr på det hele. Information om vagtturnus, mødetider og tilmelding vil blive ophængt i klubben.

Robert og Thomas holder 2 mindre foredrag om Mongoliet.

Frits og Søren laver amerikansk udstilling i vitrinerne.

Robert og Torben Andersen laver postkortudstilling i cafeen.,

26. juni 2008: Sidste klubaften inden sommerferien. Vi ser filmen om skibet ”Martha”.

04. august 2008: Første klubaften efter sommerferien.

16. august 2008: Sommerfest hos Preben

25. – 28. september 2008: Klubudflugt til Nordvesttyskland

 

8.     Udlandstur

Udflugtsudvalget (Robert, Preben F. (deltog ikke), Jan og Thomas) gennemgik oplægget for efterårets tur til Nordvesttyskland.

Bestyrelsen godkendte oplægget, og påpegede at hver bil skal have en vognkommandør. Der skal hver dag holdes møde mellem vognkommandørerne, så der er fuldstændig enighed om hvem der kører forrest, hvornår der tankes, hvem der betaler for færger og lignende.

Da der var enkelte uafklarede punkter vedrørende selve udflugten, sendes det endelige program til godkendelse hos bestyrelsen, inden det offentliggøres i klubben.

 

9.     Vagtturnus

            April: Thomas

            Maj: Frits

            Juni: Bjarne

            August: Dan

            September: Jan

 

10.                   Eventuelt

Intet

 

11.                   Næste møde

Tirsdag den 26. august 2008, kl. 19.30 i klublokalet. Banebørsteudvalget indkaldes også.

Byggemøde, torsdag den 04. september 2008, kl. 19.30 i klubben

Generalforsamling, torsdag den 30. oktober 2008 kl. 19.30 i klubben