åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 18.11.2008

Til stede: Dan, Thomas, Frits, Jan, Olav, Søren og Robert

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet den 18. august 2008 samt referatet fra generalforsamlingen blev underskrevet. Dan bød Jan velkommen som nyt bestyrelsesmedlem og Søren som ny suppleant.

 

2.     Klubbens økonomi

I øjeblikket er der ca. 11.200 kr. i klubkassen, hvoraf de 7.000 kr. er reserveret til husleje. Ca. 1.200 kr. ligger i ”feriefonden”. Alle andre udgifter er betalt. Klubben har i øjeblikket 64 medlemmer.

 

3.     Indkommet post 

Dan har modtaget de sædvanlige klubblade.

 

4.     Anlægget

Der arbejdes på højtryk med sporskifterne i Helsingør.

Jørgen laver havn i Helsingør.

Jan maler baggrund til Helsingør derhjemme, da det kræver koncentration og rolige omgivelser.

Der er omlagt havnespor i Næstved og Faller Car systemet fungerer nu i begge retninger ved Næstved.

Den gamle undergrund ved Næstved er fjernet. Arbejdet med ny undergrund påbegyndes snart, men der laves kun det, som ikke er i vejen for det elarbejde der skal laves under Næstved.

Det sidste afskærmning over anlægget skal opsættes og Olav indkøber mere alukraft.

Frontpladerne skal males, så de bliver i en ens grøn farve. Olav indkøber 5 liter grøn maling, og Flemming har tilbudt at male frontpladerne.

Der indkøbes en Interface til computeren. Interfacen er en enhed der kan programmere alle typer dekodere og som bliver løbende opdateret med nye lyde og effekter fra firmaet ESU (via nettet). Interfacen skal erstatte den nuværende måde at programmere lokomotiver på. Interfacen tilsluttes direkte til en computer, således at der ikke kan programmeres via styreenhederne på anlægget. På den måde undgås fejlprogrammering.

 

Materielregistreringen er i fuld gang, og det er et stort arbejde. Hver enhed (lokomotiv, motorvogn, vogn) får et kort der fortæller om modellen. Dette kort er identisk med de oplysninger som ligger i klubbens database over materiellet. Hver enhed har et nr. og for lokomotiver og motorvogne svarer dette nr. til dekodernummeret.

Enhedens kort får monteret en lille visitkortlomme, hvor der kan lægges en seddel hvis enheden skal til f.eks. reparation eller er udlånt.

Alle enhederne skal som udgangspunkt altid ligge på plads i materielskabene. Thomas indkøber A6 lommer til at lave forsøg med materielkort.

Alt nyt materiel skal for fremtiden registreres straks.

 

Vi skal til stadighed blive bedre til at rydde op og passe på vores fælles værdier i klubben. Støvende arbejde som træskæring, pudsearbejde og lignende skal foretages på pedellens værksted, hvor vi har nøgle til. Husk at rydde op derinde når arbejdet er udført.

Vores værktøj skal kun bruges til det formål det er indkøbt, og f.eks. en bidetang må ikke bruges som hammer eller skruetrækker.

Husk at lægge værktøj, bøger og øvrige ting på plads så andre kan finde det.

 

I forbindelse med byggemødet er der lavet en prioriteringsliste. Den er nummereret fra 1 og opefter. Da det kan misforstås, som om at opgave 1 skal være færdig inden opgave 2 må påbegyndes, ændres selve måden at skrive referatet på til næste år. Da alle ikke kan være på samme opgave, er det naturligt at aktiviteterne spredes. Referatet er en plan for hvad der er særlig fokus på i klubben, men medlemmernes lyst skal naturligvis drive værket. Der skal være plads til alle, og alle skal tage hensyn til hinanden.

       

5.     Lokalet

Der er indkøbt en ny DVD-afspiller.

Panelet i hyggerummet er sat fast.

Der er indkøbt nyt køleskab.

Der er opsat en ny hylde over værkstedet.

 

6.     Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

Særtogets redaktion er i fuld sving med næste nummer. Robert fortalte kort om indholdet.

Hjemmesiden opdateres løbende med nyt i arkivet og vekslende forsidebillede.

Dan laver en ny præsentation af Banebørstedagen, som skal ligge på hjemmesiden.

Robert er i færd med er opdatere video/dvd-teket og gennemse diverse cdér.

 

7.     Evaluering af Generalforsamling

Det gik stille og roligt med 26 fremmødte medlemmer.   (Ny rekord)

 

8.     Kommende aktiviteter

18. december 2008: Juleafslutning med gløgg og æbleskiver. Thomas indkøber.

06. januar 2009: Nytårskur for bestyrelsen hos Olav.

16. januar 2009: Julefrokost kl. 18.00 i klubben. Tilmelding på opslagstavlen.

Februar: Klubbesøg – se hjemmesiden og opslagstavlen.

 

9.     Vagtturnus

            November: Frits

            December: Dan

            Januar: Jan

            Februar: Søren

            Marts: Thomas

            April: Frits

            Maj: Dan

            Juni: Jan

            Juli: Sommerferie

 

10.                   Eventuelt

Ole (pedellen) får en flaske Gammel Dansk, som tak for lån af værksted.

 

11.                   Næste møde

Tirsdag den 24. februar 2008, kl. 19.30 i klublokalet.