åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 17.11.2009

Til stede: Dan, Thomas, Jan, Olav, Søren, Frits og Robert

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet den 18. august og generalforsamlingen den 29. oktober blev underskrevet.

 

2.     Klubbens økonomi

I øjeblikket er der ca. 10.000 kr. i klubkassen, samt 6.400 kr. der er reserveret til husleje. Vi er i øjeblikket 72 medlemmer. Der er bestilt sporskifter til Helsingør station.

 

3.     Indkommet post 

Dan har modtaget de sædvanlige klubblade. Dan har fra Jesper Nielsen (nyt medlem) modtaget en mail om mulighed for klubstøtte i forbindelse med køb af fyringsolie. Dan taler med Jesper om ordningen, og Jesper får mulighed for at opsætte et opslag, hvis det er aktuelt for klubbens medlemmer. 

 

4.     Anlægget

Kjeld og Per er i fuld sving med at lave elektronik til den automatiske undergrundsstation.

Søren og Frits skaber orden på klubbens landskabsmaterialer.

Robert og Thomas prøver at lave en køreplan til brug for køreaftenerne.

Dan og Eiler har fundet messingdele til fabrikation af lamper til anlægget.

Søren taler med Preben om muligheden af køb af 500 figurer til 500 kr. (set på nettet af Preben).

Dan har fra Norge modtaget software og automatik til køreplansure (hurtige ure), der på længere sigt kan opsættes i klubben, hvis vi skal køre efter køreplan med tider.

Vi bør overveje at købe flere danske skinnebusser.

Klubben ønsker at købe S-maskine og Cl-vogne. Da flere medlemmer sikkert også er interesserede i de samme modeller, vil Thomas ophænge en seddel i klubben så vi f.eks. kan lave en samlet bestillingsliste og opnå rabat.

       

5.     Lokalet

Vi har fået nye og bedre nøgler til lokalet. Ekstranøglen bliver tildelt Peter, da han ofte er afløser for Thomas som åbnevagt.

Klubben har købt en borestander og vil købe et koordinatbord til borestanderen.

Olav og Flemming undersøger mulighed for køb af stor fladskærm eller en videokanon til klubben.

 

6.     Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

Særtogets redaktion er i fuld sving med næste nummer. Robert fortalte kort om indholdet. Der er nu kommet 4 numre i år, og næste nummer er på gaden om kort tid.

Preben Hansen inddrages i redaktionen, hvis han ønsker det.

Hjemmesiden opdateres løbende med nyt i arkivet og vekslende forsidebillede. Robert er ved at skrive små historier om klubbens stationer, som kan puttes på hjemmesiden.

 

 

7.     Evaluering af generalforsamling

      Det var en rolig generalforsamling og der er ikke sket ændringer i bestyrelse, kontingenter eller øvrige forhold.

 

8.     Kommende aktiviteter: Juleafslutning, julefrokost og temaaften

Juleafslutning er mandag den 21. december 2009 i klubben. Vi kører på anlægget og spiser æbleskiver samt drikker gløgg og glühwein. Thomas indkøber.

Opstart i 2010 bliver mandag den 4. januar.

Bestyrelsen holder nytårskur (uformelt bestyrelsesmøde) tirsdag den 5. januar 2010 hos Jan. Redaktionen og Banebørsteudvalget deltager også i dette arrangement.

Julefrokost bliver fredag den 15. januar 2010 kl. 18.00 i klubben, pris 175 kr. inkl. alt.

Temaaften i februar, nærmere følger.

Sommerfest hos Kai i Rønnede bliver lørdag den. 21. august 2010. Nærmere følger.

Udlandstur bliver den 30. september til 03. oktober 2010.

 

9.     Vagtturnus      

          November: Dan

          December: Jan

Januar: Søren

Februar: Thomas

Marts: Frits

April: Dan

Maj: Jan

Juni: Søren

Juli - sommerlukket

 

10.                   Eventuelt

Frits påpegede, at det er vigtigt at et bestyrelsesmedlem byder hvert eneste nyt medlem velkommen, og orienterer om klubbens forhold.

 

11.                   Næste møde

Tirsdag den 23. februar 2010, kl. 19.30 i klubben.