åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 18.08.2009

Til stede: Dan, Thomas, Jan, Olav, Søren, Niels og Robert

 

Banebørsteudvalget var også indkaldt til dette møde.

 

Mødet blev afholdt hos Dan.

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet den 28. april blev ikke underskrevet, da bogen var i klubben, men der var enighed om at det er ok. Det vil blive underskrevet i klubben inden generalforsamlingen.

 

2.     Klubbens økonomi

I øjeblikket er der ca. 20.000 kr. i klubkassen, hvoraf de 4.800 kr. er reserveret til husleje. Ca. 1.200 kr. ligger i ”feriefonden”. Vi er i øjeblikket 67 medlemmer.

Der er netop indkøbt to nye skruemaskiner til værkstedet.

Dan indkøber 3 nye styrecaps (med ledning) til anlægget, og det undersøges samtidig hvad det vil koste at reparere dem som er gået i stykker.

Der kommer nye priser for øl, vand og kaffe. Øl kommer til at koste 10 kr., vand 5 kr. og kaffen bliver gratis. Kage kan ikke længere købes (og har ikke kunnet det i mange år). Dette er den første prisændring i klubbens historie.

 

3.     Indkommet post 

Dan har modtaget de sædvanlige klubblade.

 

4.     Anlægget

Dan havde lavet udkast til byggemødet den 3. september. Vi talte om de forskellige arbejdsopgaver og Dan laver en opdateret liste til selve byggemødet.

       

5.     Lokalet

Intet nyt.

 

6.     Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

Særtogets redaktion er i fuld sving med næste nummer. Robert fortalte kort om indholdet. Der er nu kommet 3 numre i år, og næste nummer er på gaden ca. 1. september.

Hjemmesiden opdateres løbende med nyt i arkivet og vekslende forsidebillede. Det overvejes om der kan bruges billeder fra arkivet på forsiden.

Biblioteket indkøber ny bog om S-banernes 75 års jubilæum.

 

7.     Evaluering af Banebørstedag

Det gik rigtigt godt og var igen en stor succes.

Til næste år sættes tilbehør til maden på et selvstændigt bord, så dem der læsser agurker, rødbeder og lignende op, ikke står i vejen for nye kunder.

Stor hjælp med forvarmede frikadeller.

Næste år bliver det anden lørdag i juni.

Vi skal sørge for godt lys til dem der fremviser modeller, f.eks. ved at kunne tænde lyset over værkstedet uden at det tænder i hele lokalet. Dan undersøger sagen.

 

 

8.     Kommende aktiviteter: Byggemøde, Sverigestur og klubbesøg

Byggemøde: 3. september 2009, kl. 19.30 i klubben.

Sverigestur: Rævemåla – Kalmar – Lund, 25. – 27. september 2009

Generalforsamling: 29. oktober 2009, kl. 19.30 i klubben

Klubbesøg i november: Vi besøger en anden klub. Nærmere følger.

 

9.     Generalforsamling

Vi gennemgik det oplæg til indkaldelse som Thomas havde lavet. Det hele ligner sig selv, og der er ikke nogle særlige forslag fra bestyrelsen.

 

10.                   Vagtturnus      

            August: Søren

            September: Thomas

            Oktober: Frits

            November: Dan

            December: Jan

 

11.                   Eventuelt

Niels skal giftes den 12. september 2009, kl. 11.00 på Næstved Rådhus

 

12.                   Næste møde

Tirsdag den 17. november 2009, kl. 19.30 i klubben.