åØåReferat af bestyrelsesmøde i NMJK 28.04.2009

Til stede: Dan, Thomas, Frits, Jan, Olav, Søren, Niels og Robert

 

Banebørsteudvalget var også indkaldt til dette møde.

 

1.     Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet den 24. februar 2009 blev godkendt og underskrevet.

 

2.     Klubbens økonomi

I øjeblikket er der ca. 11.900 kr. i klubkassen, hvoraf de 3.200 kr. er reserveret til husleje. Ca. 1.200 kr. ligger i ”feriefonden” og der er reserveret 1.300 kr. til køb af nye brugte borde / stole. De svenske O-vogne er betalt og modtaget. Klubben har i øjeblikket 68 medlemmer.

 

3.     Indkommet post 

Dan har modtaget de sædvanlige klubblade.

 

4.     Anlægget

Der knokles med sporskifter i Næstved.

Baldakinerne over anlægget er færdige og der mangler nu arbejdet med gardinerne.

Der skal også laves gardiner til ”fjernbiblioteket” ved Næstved.

Diamanten i sydenden af Næstved laves til efteråret.

Der skal holdes byggemøde efter sommerferien og det bliver torsdag den 3. september.

       

5.     Lokalet

Dan har fået fat i billige borde og stole i golfklubben, så vi kan få fornyet klubbens ”designmøbler”. Bordene er ankommet og stolene kommer snart.

 

6.     Særtoget, hjemmesiden og biblioteket

Særtogets redaktion er i fuld sving med næste nummer. Robert fortalte kort om indholdet. Der kommer et ekstranummer, således at der kan blive ryddet ud i nogle af de mange artikler som er på lager.

Hjemmesiden opdateres løbende med nyt i arkivet og vekslende forsidebillede.

Robert er i færd med er opdatere video/dvd-teket og gennemse diverse cdér.

Der ryddes op i biblioteket og flere overskydende effekter kan sælges på Banebørstedagen.

 

7.     Kommende aktiviteter

16. maj 2009: Rengøringsdag. Vi mødes kl. 9.00 i klubben. Dan køber morgenbrød.

På rengøringsdagen skal vi blandt andet rydde op i værkstedet, støvsuge anlægget, rense spor og rydde op under Næstved.

06. juni 2009: Banebørstedag. Tilmelding på opslagstavlen.

25. juni 2009: Sommerafslutning med ”Olsen-Banden i Jylland” kl. 19.30.

03. august 2009: Første mødeaften efter sommerferien.

15. august 2009: Sommerfest hos Ove.

25. – 27. september: Sensommertur til Sverige. Dan er tovholder.

 

Besøget i Ringsted Modelbaneklub blev aflyst pga. brandskade i klubben.

 

Banebørstedagens udstillingstema bliver ”Rundsnuder” dvs. My og Mx lokomotiver samt deres udenlandske ”kolleger”.

 

Dan har aftalt med Steffen Dresler og Steffen holder et par foredrag i løbet af dagen.

 

8.     Status på registrering

Flemming har omfotograferet noget af materiellet, da billederne var lidt uskarpe.

Der mangler registrering af sporarbejdsmateriel dvs. troljer og lignende.

 

9.     Banebørstedag

Frits taler med Ole (pedel) om vi evt. kan låne den vitrine han har og står i kælderen.

Thomas taler med Ole (pedel) om datoen for BB-dagen passer i kalenderen.

Niels og Thomas fotograferer nye billeder til en Banebørstekalender. Søren sammensætter kalenderen.

Steffen forbereder et par foredrag til BB-dagen.

Søren er tovholder for brugtboden.

Der skal tages hånd om madboden, da der mangler personale deroppe.

Dan bestiller stegt flæsk og persillesovs i golfklubben.

BB-dagen i 2010 bliver den 12. juni.

 

10.                   Vagtturnus

            Maj: Dan

            Juni: Jan

            Juli: Sommerferie

            August: Søren

            September: Thomas

            Oktober: Frits

            November: Dan

            December: Jan

 

11.                   Eventuelt

Intet

 

12.                   Næste møde

Tirsdag den 18. august 2009, kl. 19.30 hos Dan.