Referat af Banebørstemøde 23. februar 2012

 

 

Nedenstående opgaver forventes færdige inden BB-dagen den 9. juni. Oversigten viser samtidig status på udført opgaver.

 

 

Næstved:

 

Stor rund remise

MO-remisen

Spor til Maglemølle

Toiletbygning

Nordlig blokpost

Reparation af ballast i stationens sydende

 

 

 

Dan og Eiler

Torben

Søren

Torben

Torben

Dan

Helsingør:

 

Liv ved havnen

Færgegalger

 

 

 

Jørgen

Jørgen

Undergrund:

 

Blokafsnit Næstved-Helsingør

Et spor farbart i undergrunden

 

 

 

Per, Kjeld og Kenneth

Per, Kjeld og Kenneth

Skælskør:

 

Intet

 

 

 

-----

Vordingborg:

 

Pakhus / mandskabsbygning på godsterræn

Skrænter ved posthus

 

 

 

Thomas

Preben og Niels

Materielregistrering:

 

80 % registreret. Udrulles efter sommerferien

 

 

Thomas, Kurt-Ole, Carl, Flemming, Peter

 

Hurtigure:

 

Går stille og roligt J

 

 

 

Dan og Per

Bibliotek:

 

Er sorteret og opstilling er ændret

 

 

 

Robert, Thomas og Peter

Værksted:

 

Male købmandsdisk

Nye håndtag på købmandsdisk

 

 

 

Søren

Søren

Lys og gardiner:

 

Helsingør

Gardiner ved (bag)bibliotek

 

 

Jan

Jan

 

Arkivkasser:

 

Rengøring af kasser og vogne

Arkivering af overskudsbibliotek

 

 

Dan og Frits

Robert, Thomas og Peter

 

Faller Car:

 

Kørsel rundt om Næstved – begge veje

Evt. kørsel til stationen

 

 

Thias

Thias

 

Martha:

 

Er bygget

 

 

Søren

 

Banebørstedag:

 

Invitation

Udstilling i montre

Billeder

Foredrag

 

 

 

Thomas

Robert og Jørgen

Niels

Jørgen

 

 

Oprydningsdagen 19. maj er ”deadline” for afslutning af opgaver, og så er der stadig tid til lidt finjustering rundt omkring. 

 

Referent - Thomas