Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 10.09.13 kl. 19.30
 
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
i.a.b.
 
 1. Klubbens økonomi
bank ca. 37400,- kr.,  skyldig husleje ca. 6000,- kr (opkræves en gang om året), forudbetalt kontingent og udflugt ca. 1000,- kr.,  medlemstal 70
 
 1. Indkommet post
i.a.b.
 
 1. Biblioteket
i.a.b.
 
 1. Særtoget
i.a.b.
 
 1. Hjemmesiden
i.a.b.
 
 1. Anlægget
i.a.b.
 
 1. El/digitalanlæg
bestyrelsen gennemgik et udspil fra Per og el-gruppen om deres arbejde
 
 1. Materiel
·         Der er registreret og omregistreret en del materiel således at vores oversigt er up to date.
·         Digital Faller Car
der er en del tilbage-ståender og punktet genoptages derfor ved en senere lejlighed
·         Lux hjulrenser
Flemming indkøber hjulrenser, som indbygges et praktisk sted på anlægget
 
 1. Lokalet
·         Arkivkasser i alt 18 stk. modtaget. der arbejdes videre med arkivet.
 
 
 1. Æresmedlem - hvordan og hvornår?
·         punktet drøftet
 
 1. Banebørstedag 2013
·         Opsamling (Thomas)
Flemmings gode kommentarer til BB dagen tages til efterretning
·         Tema 2014 (Lyntog?)
Der arbejdes mod dette tema.
 
 1. Bestyrelsens forslag til årets generalforsamling (Dan)
·         Gennemgang og vedhæftet indkaldelsen
bestyrelsen vedtog forslag til nye medlemskaber årets GF.
forslag til vedtægtsændringer medtages til afstemning på GF
 
 1. Udflugt 5-6 oktober (udflugtsudvalget)
·         årets udflugt går til Sønderjylland (Ribe) med besøg både i butik, mj klubber og veteranbaner. Robert sørger for et historisk indslag.
 
 1. Årshjul (Thomas)
·         Thomas gennemgik årshjulet
·         besøg i Høje Taastrup mj klub 20. november
·         juleafslutning 19. dec
·         juleferie 20.dec. - 2. jan.
·         Julefrokost 17. januar
·         bestyrelsens nytårsmøde den 8. januar (hos Thomas)
 
 1. Vagtturnus
·         August: Preben September: Frits Oktober: Dan November: Jan December: Thomas
 
 1. Eventuelt
·         Der taltes om at udarbejde en spørgeskema undersøgelse omkring klubbens aktiviteter og arrangementer eventuelt kunne gøres endnu mere attraktive.
 
 1. Næste møde
·         onsdag den 13. november
 
 
ref. Dan