Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 13.11.2013, kl. 19.30
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Ok
 
 1. Klubbens økonomi
samlet beholdning ca. 31.800 kr og 72 medlemmer
 
 1. Indkommet post
Diverse klubblade
 
 1. Anlægget
i.a.b.
 
 1. Lokalet
          Indkøb af ny computer til opholdslokalet (win 7)
                            Det besluttedes at indkøbe ny pc til opholdlokalet. (Flemming Møss)
1)      Eksisterende pc genetableres og overføres til programmering
2)      Bærbar pc (IBM, win XP) modtaget fra Dan,  etableres med modelur, og med klubbens materielfortegnelse
          Indkøb af boremaskiner, de ”store” vi har, er dømt ude af Jørgen. (Frits)
1)      (Der er indkøbt to nye DeWalt maskiner i 2012). (sekr)
                            Det besluttedes at indkøbe yderligere en ny og større boremaskine ca. 1000,- kr. (Frits/Eiler)
         Nænsom behandling af vores materiel, hvordan og af hvem? (Frits)
                                             Dan udarbejder opslag om mere skånsom behandling af det rullende materiel
 
 1. Særtoget, hjemmesiden og biblioteket
Punktet behandles på bestyrelsesmødet i februar
 
 1. Kommende aktiviteter, film, foredrag, besøg i andre klubber m.m.
·         Besøg den 20. nov. Høje Taastrup Mjk
Der arbejdes med en værkstedsaften i klubben i februar
 
 1. Opfølgning på Generalforsamling
·         Vedtægternes pkt. 3.5 ?
Der blev em generel drøftelse af strukturen efter årets generalforsamling. der arbejdes videre med dette punkt
 
 1. Juleafslutning:
·         19/12 i klubben - Gløgg Glüewein og æbleskiver
Julefrokost:
·         17/1 kl. 18.00 i klubben
1)      Var Abbednæs Kro ikke for dyr i år? (Frits)
Vi bestiller fra Abbednæs kro og klubben betaler alle drikkevarer. Prisen fastsættes derfor  sættes til 150 kr. Preben bestiller
 
 1. Juleferie:
·         fredag den 20. dec. - onsdag den 1. januar begge dage incl.
 
 1. Bestyrelsens Nytårskur:
·         8/1 hos Thomas
Thomas meddeler de øvrige deltagere, hvad de skal sørge for.
 
 1. Vagtturnus:  December: Thomas Januar: Preben Februar: Frits Marts: Dan April: Jan
 
 1. Eventuelt
Årets banebørstedag finder sted lørdag den 14. juni kl. 11- 16 og temaet er denne gang "Lyntog"
 
 1. Næste møde
Næste møde fastlægges under nytårskuren i januar