Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 20.02.2013, kl. 19.30
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
·         Nyt medlem: Jens Jørgensen
 
 1. Klubbens økonomi
·         Kassebeh: 450,00 bankkonto: 19381.00
 1. Indkommet post
·         Klubblade
·         Modeludstyr fra Michael Seierup Fensmark - til brugtboden
 
 1. Medlemskabsformer
·         Medlemskabsformer - støttemedlemmer kontra ordinære medlemmer. Skal vi have en "vedtægtsdrøftedag"?
·          Eller ændrer vi (via GF) blot på medlemsformen?
·         Forslag til nye medlemsformer modtaget fra Robert Fischer - drøftes
·         Bestyrelsen afholder ekstra bestyrelsesmøde den 2 april
 1. Anlægget
·         Status på sporombygning Næstved, Dan
·         Status på sporskiftereparation/udskiftning på Helsingør, Jan
·         Flemming Møss foreslår indkøb af Lux-hjulrenser. Det skal vi lige vende på mødet og evt. have undersøgt nærmere.
·         Bestyrelsen giver tilslutning til indkøb af hjulrenser
·         Snak om retningslinier for dekodere, toglængder, koblinger, osv.
·         Decodere skal fremover være ESU
·         Toglængder max. 2,5 m
·          Koblinger afprøvet og der kombineres mellem A kobling og Mærklin K
·         Jan indkøber ny hæftepistol (Det undersøges om  de vi har,  stadig kan bruges)
·         Der indkøbes skinnebus og digitalstyring til HHGB - Helsingør Preben / Jørgen
·         Der indkøbes 1 stk Heljan Triangel
·         Maling af forkanter : Svend/Flemming i påsken
 
 1. Lokalet
·         Teleslynge i opholdslokalet
·         Frits udarbejder oplæg til begrundelse og økonomi
·         Der tilsluttes Frits`s forslag om installering af teleslynge i klublokalet
·         Anlægget er billigt indkøbt og vi monterer selv.
·         Brandsikring blev diskuteret og fundet forsvarlig.
·         Klubben ansøger kommunen om mere plads, nyt bibliotek og opholdslokale og værksted udvides. Ansøgningen er udarbejdet sendes i nær fremtid
 
 1. Særtoget, hjemmesiden og biblioteket
·         Særtoget på skinner
·         Nye billeder på hjemmesiden blev igen diskuteret
 
 1. Kommende aktiviteter, film, foredrag, besøg i andre klubber m.m.
·         Kort om: julefrokosten den 18 jan. og temadag den 7. feb.
·         Der gennemføres på et tidspunkt tema bygning af huse ved Torben
 
 1. Banebørstedag
·         Lørdag den 8. juni kl. 11-16
·         Tema: Skandinavien
·         Udarbejdelse af og udsendelse af invitation: Thomas/Dan
·         Byggemøde banebørstedag mandag den 11. marts. Indkaldelse er ophængt i klubben.
 
 
 1. Vagtturnus:
·         Februar: Thomas, Marts: Frits, April: Dan, Maj: Jan Juni: Preben
 1. Eventuelt
·         Danmarkstur til efteråret diskuteret.  Turudvalg Jan, Robert, Søren
 1. Andre datoer
·         Rengøringsdag lørdag den 18. maj
·         Sommerferie sidste aften den 27. juni -  første igen den 1. august
·         Sommerfest lørdag den 24. august hos Torben Valeur i Hammer Alminde
                               
 1. Næste møde
·         Aftales på mødet den 2. april