Referat af bestyrelsesmøde i NMJK 22.05.2013, kl. 19.30
 
 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
- i.a.b.
 
 1. Klubbens økonomi
- bank 18900,00      kontant 350,00                    antal medlemmer 70
 
 1. Indkommet post
- i.a.b.
 
 1. Biblioteket
- Blade er ved at blive katalogiseret ved Peter og Esben
 
 1. Særtoget
- (Robert) Næste nummer af  særtoget er på vej i trykken ca. 1. juni
 
 1. Hjemmesiden
- i.a.b.
 
 1. Anlægget
Nye sporskifter i sydenden Næstved ok
Sporskifter Helsingør ok. Flere sporskifter har været udsat for en kortslutning, hvor en tungespids er knækket ? repareret
 
 1. El/digitalanlæg
- evt. sikringer til booster områderne
 
 1. Materiel
- Scania skinnebus NPMB indkøbt og omlitreret til NPMB
 
 1. Lokalet
Status i ”Kasser på vogne” Hvor langt er vi og i hvilken rækkefølge kommer vi videre?   Frits
- Emnet kort drøftet og der kan afhentes yderlige ca. 16 kasser. (i dag den 20 juni er kasserne afhentet, men flere vogne kan ikke skaffes for nuværende) Disse må muligvis indkøbes via feks. Bauhaus.
- El ting opmagasineres under Høng og Bibliotek under Vordingborg
Ejler og jeg kommer med et forslag angående ”Mobile arbejdspladser” herunder en ca. pris. Frits
- Første rullende arbejdsplads står nu i klubben
- Affaldsstativ til køkkenet indkøbes og monteres under vasken. Køkken affald i denne og Containeren. Affaldsstativet og sække til alt andet affald og de køres på genbrugen.
 
 1. Banebørstedag 2013
Status i ”byggesager” hvor er vi i forhold til BB-dag? Frits
- status  gennemgået
 
 1. Medlemskabsformer
·         Medlemskabsformer - støttemedlemmer kontra ordinære medlemmer.
                            Dan `s  udkast til forslag til GF
·         Eventuelle ændringer i vedtægterne
                            Dan`s  udkast til ny ordlyd til nødvendige ændringer i vedtægterne.
·         Eventuelle forslag til GF 2013
                            Dan`s   forslagsudkast til GF , som kan drøftes videre på næste bestyrelsesmøde
 
                      - Det besluttedes at Dan på enkelte punkter justerer udkastet til forslag til årets       generalforsamling. Udkastet drøftes igen på næste møde og forventes at blive endeligt    forslag til brug for GF.
 
 1. Udflugt september
·         Forslag Thomas
- årets udflugt går til Vestjylland i weekenden den 5-6 oktober
 
 1. Vagtturnus
Maj: Jan Juni: Thomas August: Preben September: Frits Oktober: Dan
 
 1. Eventuelt
i.a.b.
 
 1. Næste møde
- Bestyrelsesmøde
onsdag den 28. august
- Byggemøde
torsdag den 12. september