Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i NMJK 02.04.2013, kl. 19.30
 
 
  1. Medlemskabsformer
·         Medlemskabsformer - støttemedlemmer kontra ordinære medlemmer.
Medlemskabsformer blev drøftet og der var enighed om at der fremover kun bør kunne tegnes en type medlemskab i NMJK. Nuværende støttemedlemskaber kan fortsætte, dog med ændrede betingelser.
Dan udarbejder:
- udkast til forslag til GF
 
·         Forslag til nye medlemsformer modtaget fra Robert Fischer - drøftes
Roberts forslag "om støtteforening" blev drøftet og der var enighed om at det var for omfattende og man ønskede ikke en støtteforening uden vedtægter.
-  Forslaget kunne ikke tiltrædes
 
·         Eventuelle ændringer i vedtægterne
Vedtægterne blev gennemgået og ny ordlyd drøftet.
- Dan udarbejder  udkast til ny ordlyd til nødvendige ændringer i vedtægterne.
 
·         Eventuelle forslag til GF 2013
Dan udarbejder forslagsudkast til GF , som kan drøftes videre på næste bestyrelsesmøde
 
 
  1. Eventuelt næste møde
Banebørstedag drøftet og det tilsluttedes at udsende invitationen udarbejdet af Thomas.
BB dagen har tema Norden
Cafeen bør også have sandwiches i sortimentet
 
  1. Næste ordinære bestyrelsesmøde
Næste møde afholdes den 22. maj kl. 19.30 i klublokalet.
 
Dan.
sekr.