Referat af Banebørstemøde 11. marts 2013

 

 

Nedenstående opgaver forventes færdige inden BB-dagen den 8. juni.

 

Næstved:

 

Diamant i nordenden + ballast

Maglemølle med kajkran

Åen

Remise, ballast, male spor + beplantning

Faller Car med kørende bus

Bygning ved Hvedevænget + pynt

Gelænder på bro ved Pinetum

Posthus – foreløbig model

Remise Præstøbanen

 

 

 

Dan, Per og Kjeld

Frist og Sven

Søren

Dan og Torben

Thias

Torben

Torben

Dan

Torben

Helsingør:

 

Privatbanen – kørsel med HHGB Sm 4

Udskiftning af sporskifter + foreløbig perron

 

 

 

Jørgen

Jan

Undergrund:

 

Skærm og kamera

 

 

 

Flemming og Kjeld

Skælskør:

 

Brolægning mod havnen

 

 

 

Frits og Sven

Vordingborg:

 

Skrænter ved posthus

 

 

 

Thomas, Preben og Niels

Bibliotek:

 

Sortering af effekter til salg på BB-dagen. Gøres 13. april 2013

 

 

 

Dan, Søren, Jan, Eiler, Kjeld

Lys og gardiner:

 

Opmåling til gardiner ved bibliotek

Gennemgang af pærer

Maleforkanter på anlægget

 

 

Jan og Thomas

Jan og Dan

Flemming og Sven

 

 

 

El-arbejde:

 

Under Næstved

Prøvekørsel til Gedser

 

 

 

 

 

Kjeld

Kjeld og Thomas

Arkivkasser:

 

Rengøring af kasser og vogne

 

 

 

Dan

Banebørstedag: Tema Norden

 

Invitation

Spiritusbevilling

Kontakt til skolen

Udstilling i montre

Billeder

 

 

 

Thomas

Dan

Thomas

Robert

Niels

 

 

Oprydningsdagen 18. maj er ”deadline” for afslutning af opgaver, og så er der stadig tid til lidt finjustering rundt omkring. 

 

Referent - Thomas