Arbejdsopgaver – byggemøde 12. september 2013
 
Næstved:
Bygninger
Posthus
Beplantning
Forpladsen
Kraner
Værtshus
Belægning godspladsen
Liv på jernbaneterrænet
Vej til havnen
 
 
Torben J., Preben H., Dan
Dan
Torben J., Preben H., Dan
Thias, Torben J.
Sven, Frits
Sven, Frits
Sven, Frits
Søren
Afventer
 
 
Helsingør:
Baggrund
Forkant og vej
Remise
Drejeskive
Placering af terminalbygning
Perron og sporlægning
Privatbanen
Ny sportavle
Spejl i kurven mod Næstved
 
 
Jan, Søren
Afventer
Jan L.
Jan L.
Jan L., Jørgen O.
Jan L., Per, Thomas
Jørgen O., Kenneth
Karl-Erik, Per, Kjeld
Jan L., Dan
 
 
Undergrund/Gedser:
Opstillingspor og havn (Gedser)
Kontrol af sporskifter
Signalsystem
Gennemsigtigt kantbånd
 
 
Jørgen N., Thomas
Per, Kjeld, Karl-Erik, Kenneth
Per, Kjeld, Karl-Erik, Kenneth
Afventer – alle lægger hovederne i blød
 
 
Skælskør:
Militærlejren – liv i lejren
Jernbanevogne til kampvogne
Maveplade på stationen
Eltavle til havnen
Olsen-Banden tema på havnen
 
 
Sven, Frits
Sven, Thomas
Eiler
Afventer
Søren
 
 
Vordingborg:
Skrænter ved posthus
Byhuse
Forplads
Perroner
Biograf
Spejl i kurven mod Næstved
 
 
Jørgen O., Søren, Torben J., Thomas, Niels
Jørgen O., Søren, Torben J., Thomas, Niels
Jørgen O., Søren, Torben J., Thomas, Niels
Afventer øvrige arbejder
Søren
Dan
 
 
Materielregistrering
Fotografering / opdatering
Database
Kort
Koblinger
Regelsæt for dekodere og toglængder
Flere skuffer
Indrette materielskabe
 
 
Kurt-Ole, Carl, Thomas, Flemming
Kurt-Ole, Carl, Thomas, Flemming
Kurt-Ole, Carl, Thomas, Flemming
Kurt-Ole, Carl, Thomas, Flemming
Kurt-Ole, Carl, Thomas, Flemming, Kenneth
Eiler
Kaj, Kurt-Ole, Carl, Thomas, Flemming
 
 
Hurtigure:
Pc
Installering
 
 
Dan, Per
Dan, Per
 
 
Bibliotek og arkiv:
Dele af bibliotek i kasser
Overføre videobånd til DVD
Oprydning i arkivet
Opdatering af billeder i klubbens arkiv
Elektronisk arkiv
 
 
Peter, Esben, Thomas
Robert
Dan, Thomas
Afventer
Dan, Flemming, Preben H.
 
 
Værksted:
Fastgøre dekupørsav
Fastgøre koordinatbord
 
 
Eiler + bestyrelsen
Eiler + bestyrelsen
 
 
Lys og gardiner
Præstø
Mern
Opdeling af lange gardiner et par steder
 
 
Jan L., Dan
Jan L., Dan
Jan L.; Dan
 
 
Arkivkasser:
Oprydning under anlægget
Organisering af arkivet
Fremstilling af labels og arkivoversigt
 
 
Frits, Thomas, Per, Kjeld, Karl-Erik, Kenneth
Frits
Frits, Thomas
 
 
El arbejde på hele anlægget:
Høng – Skælskør signaler.
Høng – Præstø ( Tappernøje ) signaler.
Vogne med lys til stationerne (5 vogne mgl.)
Lys og Lyd ved blokafsnit stop ?
Lave kontrolpult til smalsporsbanen, samt trække ledninger til sporskifterne.
Smalsporsbanen frem – tilbage.
Lys huse.
Lys vogne
Indkøbe smalspor digital startsæt ?
 
 
Per, Kjeld, Karl Erik
Per, Kjeld, Karl Erik
Eiler, Kai
Kenneth, Kjeld
Afventer test af pendulstrækning i Helsingør
 
Afventer test af pendulstrækning i Helsingør
Alle
Alle
Peter (digitalt eller løsdele)
 
 
Faller Car:
Faller Car rundt om Næstved station
Faller Car i Næstveds udkant
Planlægning af Faller Car i Helsingør
 
 
Thias, Thomas, Torben J.
Thias, Thomas, Torben J.
Jørgen, Jan L.
 
 
Detaljering:
Bevægelige detaljer
Patinering af modeller
Vognlaster
Personer i byerne
Biler
Indretning i huse
 
Sven, Frits, Jørgen O.
Alle (husk at holde tidsånden)
Alle (husk at holde tidsånden)
Alle (husk at holde tidsånden)
Alle (husk at holde tidsånden)
Alle (husk at holde tidsånden)
 
 
 
Undergange:
Lave ”lofter” i undergange + gelænder/tæpper
 
 
Kai
 
 
Diverse
Førstehjælpskasse med sikringer
Fejllog
Lys i telefonkasser + holder til køreplaner
 
 
Thomas
Thomas
Dan
 
Undergrund = Nykøbing Falster                       Opstillingspor bag vitrine = Gedser